Tặng file excel tính giá thành đầy đủ trong công ty xây dựng

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Chào mọi người,

Tặng mọi người file excel tính giá thành đầy đủ trong các công ty xây dựng.

File excel lấy dữ liệu dựa trên tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tập hợp các khoản mục chi phí 621, 622, 623, 627, kết chuyển giá vốn 632, ghi nhận doanh thu 511.

File excel gồm có 3 bảng cáo cáo chính:

- Báo cáo tập hợp chi phí và tính giá thành của từng công trình: trong sheet này, mọi người có thể xem chi tiết từng loại chi phí 621, 622, 623, 627 của từng công trình và lũy kế theo thời gian đã thi công, qua đó mọi người có thể xem được giá thành của từng công trình ở thời điểm được chọn.

62.png


- Báo cáo tập hợp doanh thu và giá vốn của từng công trình: sheet này thể hiện doanh thu và giá vốn của công trình ở từng thời điểm báo cáo, lợi nhuận đạt được và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của từng công trình.

68.png


- Báo cáo so sánh giá vốn thực tế và dự toán của từng công trình : đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và doanh nghệp có trách nghiệm giải trình khi giá vốn thực tế và dự toán chênh lệch nhau quá nhiều, tỷ lệ chênh lệch hơn 5% thì cần phải xem xét lại.

67.png


File excel được thiết kế tự động, sử dụng các công thức đơn giảm như hàm SUM, SUMIFS, thanh combo box,...

Mọi người quan tâm có thể tải file đính kèm ở dưới về nhé.
 

Đính kèm

Nguyendinhdung

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người,

Tặng mọi người file excel tính giá thành đầy đủ trong các công ty xây dựng.

File excel lấy dữ liệu dựa trên tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tập hợp các khoản mục chi phí 621, 622, 623, 627, kết chuyển giá vốn 632, ghi nhận doanh thu 511.

File excel gồm có 3 bảng cáo cáo chính:

- Báo cáo tập hợp chi phí và tính giá thành của từng công trình: trong sheet này, mọi người có thể xem chi tiết từng loại chi phí 621, 622, 623, 627 của từng công trình và lũy kế theo thời gian đã thi công, qua đó mọi người có thể xem được giá thành của từng công trình ở thời điểm được chọn.

View attachment 962686534

- Báo cáo tập hợp doanh thu và giá vốn của từng công trình: sheet này thể hiện doanh thu và giá vốn của công trình ở từng thời điểm báo cáo, lợi nhuận đạt được và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của từng công trình.

View attachment 962686533

- Báo cáo so sánh giá vốn thực tế và dự toán của từng công trình : đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và doanh nghệp có trách nghiệm giải trình khi giá vốn thực tế và dự toán chênh lệch nhau quá nhiều, tỷ lệ chênh lệch hơn 5% thì cần phải xem xét lại.

View attachment 962686532

File excel được thiết kế tự động, sử dụng các công thức đơn giảm như hàm SUM, SUMIFS, thanh combo box,...

Mọi người quan tâm có thể tải file đính kèm ở dưới về nhé.
Làm ơn gửi cho mình với ạ! Không tải về được. dungnguyendinhna@gmail.com
Xin cảm ơn
 

Huongntm81

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người,

Tặng mọi người file excel tính giá thành đầy đủ trong các công ty xây dựng.

File excel lấy dữ liệu dựa trên tất cả hóa đơn chứng từ liên quan đến việc tập hợp các khoản mục chi phí 621, 622, 623, 627, kết chuyển giá vốn 632, ghi nhận doanh thu 511.

File excel gồm có 3 bảng cáo cáo chính:

- Báo cáo tập hợp chi phí và tính giá thành của từng công trình: trong sheet này, mọi người có thể xem chi tiết từng loại chi phí 621, 622, 623, 627 của từng công trình và lũy kế theo thời gian đã thi công, qua đó mọi người có thể xem được giá thành của từng công trình ở thời điểm được chọn.

View attachment 962686534

- Báo cáo tập hợp doanh thu và giá vốn của từng công trình: sheet này thể hiện doanh thu và giá vốn của công trình ở từng thời điểm báo cáo, lợi nhuận đạt được và tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của từng công trình.

View attachment 962686533

- Báo cáo so sánh giá vốn thực tế và dự toán của từng công trình : đây là cơ sở để cơ quan thuế kiểm tra và doanh nghệp có trách nghiệm giải trình khi giá vốn thực tế và dự toán chênh lệch nhau quá nhiều, tỷ lệ chênh lệch hơn 5% thì cần phải xem xét lại.

View attachment 962686532

File excel được thiết kế tự động, sử dụng các công thức đơn giảm như hàm SUM, SUMIFS, thanh combo box,...

Mọi người quan tâm có thể tải file đính kèm ở dưới về nhé.
Ko tải được file b ợ . Có thể gửi mail giúp mình ko? huongsgbm@gmail.com
Tks b!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top