Tách báo cáo tổng có nhiều sheet thành nhiều file có điều kiện giữ nguyên templet

octieurangme

New Member
Hội viên mới
Nhờ các anh, chị hỗ trợ giúp

Em có 1 file data tổng với 3 sheet. Mỗi sheet là một tổng report riêng, trong 1 report có nhiều chi nhánh
Thay vì em phải filter từng chi nhánh cho từng sheet riêng lẻ và coppy lưu 1 file mới. VD có 10 cty thay vì tácch file 10 lần thì có cách nào tự động và create ra file mới giống teamplet của file tổng không ạ
Fie đính kèm
https://drive.google.com/file/d/1EtTqwGS7pNRSa8dqRPRL_P9NC76F2SDK/view?usp=sharing
 

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Nhờ các anh, chị hỗ trợ giúp

Em có 1 file data tổng với 3 sheet. Mỗi sheet là một tổng report riêng, trong 1 report có nhiều chi nhánh
Thay vì em phải filter từng chi nhánh cho từng sheet riêng lẻ và coppy lưu 1 file mới. VD có 10 cty thay vì tácch file 10 lần thì có cách nào tự động và create ra file mới giống teamplet của file tổng không ạ
Fie đính kèm
https://drive.google.com/file/d/1EtTqwGS7pNRSa8dqRPRL_P9NC76F2SDK/view?usp=sharing
Bạn có thể tham khảo thử clip này nhé:

Ý tưởng là sử dụng tính năng "Report Filter Page"
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top