So sánh dữ liệu giữa 2 file excell

hai ninh

New Member
Hội viên mới
Như tiêu đề trên, em đang có 1 cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam toán muốn xin ý kiến, tư tưởng giải quyết của mọi người.
Em có 2 file excel cần so sánh, trong đó file excel_1 có nhiều sheet, file excel_2 thì chỉ có 1 sheet thôi.
Với file có nhiều sheet thì e đang muốn gom dữ liệu trong các sheet đó về 1 sheet ( cũng ở trong file đó luôn). Và sau khi gộp xong sẽ đem dữ liệu tổng hợp đó đi so sánh với file excel_2. Sau khi so sánh xong thì e muốn close file_1 lại đồng thời xóa luôn sheet tổng hợp dữ liệu vừa tạo ra.
Các cao thủ cho e hỏi là có thể xử lý như thế được không? Và nếu được thì có thể cho e xin method hay ví dụ minh họa được không? (tạo sheet mới trong file để tổng hợp, sau khi kết thúc sẽ đóng file và xóa sheet đó).
 

07672

New Member
Hội viên mới
Làm dc, với điều kiện 2 file có 1 trường dữ lieu chung
Và chỉ làm bằng thủ công, làm xong có kết quả, chứ không có việc nếu sau này update dữ lieu từng sheet mà yêu cầu sheet tổng hợp cập nhật dc
Dùng pivot table lấy dữ lieu, lấy nhìu lần
:141:
 

sinhvienpy89

Mỗi ngày 1 điều mới
Hội viên mới
Như tiêu đề trên, em đang có 1 cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam toán muốn xin ý kiến, tư tưởng giải quyết của mọi người.
Em có 2 file excel cần so sánh, trong đó file excel_1 có nhiều sheet, file excel_2 thì chỉ có 1 sheet thôi.
Với file có nhiều sheet thì e đang muốn gom dữ liệu trong các sheet đó về 1 sheet ( cũng ở trong file đó luôn). Và sau khi gộp xong sẽ đem dữ liệu tổng hợp đó đi so sánh với file excel_2. Sau khi so sánh xong thì e muốn close file_1 lại đồng thời xóa luôn sheet tổng hợp dữ liệu vừa tạo ra.
Các cao thủ cho e hỏi là có thể xử lý như thế được không? Và nếu được thì có thể cho e xin method hay ví dụ minh họa được không? (tạo sheet mới trong file để tổng hợp, sau khi kết thúc sẽ đóng file và xóa sheet đó).
Điều đó hoàn toàn làm được.
- Trong File 1: Sẽ tạo 01 new sheet trong Workbook. Tập hợp dữ liệu các sheet vào trong New Sheet này.
- Đối chiếu với File 2( chưa rõ tiêu chí để đối chiếu là gì), trả kết quả ra sao.
- Sau khi đối chiếu xong, Close Workbook chưa Sheet1, để ở chế độ Don't Save thì được.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top