pls help: Điền dữ liệu vào listbox từ file mdb khác

trucdt

New Member
Hội viên mới
Chào các bạn,
Hiện tại tôi có 2 files:
1. File_Client.mdb ->chứa code và form
2. File_Server.mdb -> chỉ chứa table

Trên file 1, tôi tạo 1 listbox (2 cols) và đã kết nỗi thành công đến file 2, tuy nhiên khi tôi dùng:
Do While rs.EOF = False
str_rowSRC = str_rowSRC & rs![user_name_] & ";" & rs![full_name] & ";"
rs.MoveNext
Loop
Me.List4.RowSource = str_rowSRC
thì nội dung trong listbox sẽ hiển thị không đúng khí dữ liệu có chứa kí tự "," hoặc ";" (thuộc tính RowSource hiểu là next col !!!!)

Bạn nào có kinh nghiệm về issue này help minh với!

Ngoài RowSource mình có thể dùng phương thức nào khác không vay (recordset chang han)?

Many thanks for kindly support.
Truc
 

xuanthanh

Member
Hội viên mới
Ðề: pls help: Điền dữ liệu vào listbox từ file mdb khác

Chào các bạn,
Hiện tại tôi có 2 files:
1. File_Client.mdb ->chứa code và form
2. File_Server.mdb -> chỉ chứa table

Trên file 1, tôi tạo 1 listbox (2 cols) và đã kết nỗi thành công đến file 2, tuy nhiên khi tôi dùng:
Do While rs.EOF = False
str_rowSRC = str_rowSRC & rs![user_name_] & ";" & rs![full_name] & ";"
rs.MoveNext
Loop
Me.List4.RowSource = str_rowSRC
thì nội dung trong listbox sẽ hiển thị không đúng khí dữ liệu có chứa kí tự "," hoặc ";" (thuộc tính RowSource hiểu là next col !!!!)

Bạn nào có kinh nghiệm về issue này help minh với!

Ngoài RowSource mình có thể dùng phương thức nào khác không vay (recordset chang han)?

Many thanks for kindly support.
Truc
1/ Dùng DAO hoặc ADO để kết nối
2/ Dùng biến Recordset để lấy dữ liệu
3/ Dùng AddItem để add vào Listbox
Thân
P/S : Muiốn cụ thể thì gửi file
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top