Import file .DBF thành table cua access

haocaocu

Member
Hội viên mới
Tôi đang làm chương trình cần import từ file .DBF vào table access. Import từ excel vào thì ok rồi, nhưng do chương trình xuất ra file excel không đúng định dạng nên mỗi lần import lại phải sửa nên tôi chuyển xuất sang file .dbf. File tôi để ở C:-/TMP(tên file CDDVND20090427).Tôi đã viết code như thế này :
Public Sub importdata(tenfile As String, tentable As String)
DoCmd.TransferDatabase acImport, "dbase 5.0", "C:-/TMP", acTable, tenfile, tentable, False
End Sub
Public Function docdulieu()
Dim path, str_ChuoiNgayThang As String
Dim ngay, thang, nam As Integer
ngay = CLng(InputBox("NhËp vµo ngµy lÊy d÷ liÖu", "Th«ng b¸o", Day(Now())))
thang = CLng(InputBox("NhËp vµo th¸ng lÊy d÷ liÖu", "Th«ng b¸o", Month(Now())))
nam = CLng(InputBox("NhËp vµo n¨m lÊy d÷ liÖu", "Th«ng b¸o", Year(Now())))
str_ChuoiNgayThang = CStr(nam) & Right("0" & CStr(thang), 2) & Right("0" & CStr(ngay), 2)
importdata "CDDVND" & str_ChuoiNgayThang & ".DBF", "CDDVND"
End Function
nhưng nó báo lỗi. Tôi tìm hoài mà không tìm ra. Mong các cao thu chỉ giúp. Xin cảm ơn!
 

muontennguoi

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nhưng cụ thể là nó báo lỗi gì?
 

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Tôi đang làm chương trình cần import từ file .DBF vào table access. Import từ excel vào thì ok rồi, nhưng do chương trình xuất ra file excel không đúng định dạng nên mỗi lần import lại phải sửa nên tôi chuyển xuất sang file .dbf. File tôi để ở C:-/TMP(tên file CDDVND20090427).Tôi đã viết code như thế này :

nhưng nó báo lỗi. Tôi tìm hoài mà không tìm ra. Mong các cao thu chỉ giúp. Xin cảm ơn!
Lưu ý đến tình huống tên file dài, thường file DBF theo chuẩn 8.3, nên có thể nó không tìm ra tên file.
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nó báo lỗi như sau :
The Microsoft Jet database engine could not find the object 'CDDVND20090427.DBF'.Make sure object exists and that you spell its name and the path name correctly.
Xin cảm ơn!
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

E đã cắt bớt tên file nhưng cũng không được anh Phát ah. A thử test giúp e với. Nó vẫn báo lỗi như cũ. Xin cảm ơn!
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Cả nhà đi đâu hết vậy ta. Không ai hỗ trợ minh cả
 

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Cả nhà đi đâu hết vậy ta. Không ai hỗ trợ minh cả
Theo kinh nghiệm của anh thì nếu không phải tên file dài thì có khả năng trong dbf có field memo. Tuy nhiên cũng không rõ trường hợp của chú.
Chú quăng cho anh một file dbf đi để anh test thử.
 

muontennguoi

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Theo tôi thì nguyên nhân là do CDDVND20090427.dbf của bạn là file của Foxpro chứ không phải file dBase 5.0 nên không mở được.
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Sửa lần cuối:

muontennguoi

Member
Thành viên BQT
Super Moderators
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nó báo lỗi có 2 field trùng tên là: BEFOREBAL_
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Anh Phát đã test giúp e chưa a.E đã gửi file theo đường link rồi. A test hộ e cái nhé. E cảm ơn!
 

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nó báo lỗi có 2 field trùng tên là: BEFOREBAL_
Anh Phát đã test giúp e chưa a.E đã gửi file theo đường link rồi. A test hộ e cái nhé. E cảm ơn!
Chính xác như bác mượn nói, có 2 field trùng tên. Mà kể cũng lạ? Có hai field trùng tên mà dbf cho tạo bảng được ??? :lasao:
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nếu trùng field sao khi em import từ excel lai OK không báo lỗi gì cả.Mà trong cùng 1 table sao có 2 field trùng nhau được chú.Phải không anh
 

phatnq2002

Tích cực giảm cân...
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Nếu trùng field sao khi em import từ excel lai OK không báo lỗi gì cả.Mà trong cùng 1 table sao có 2 field trùng nhau được chú.Phải không anh
Vậy mới nói !!!
Nhưng sau khi nghĩ lại thì mới nhớ ra rằng, với DBF thì tên field chỉ dài tối đa là 10 ký tự. Do đó có thể là 2 field có tên dài hơn 10 ký tự và khác nhau ở mấy ký tự dôi ra chăng?
Nếu được, chú có thể đổi lại field name cho phù hợp được không? Sau đó Import lại.
 

haocaocu

Member
Hội viên mới
Ðề: Import file .DBF thành table cua access

Không phải trùng tên đâu anh ơi. Nó là 2 field beforebal_cr và beforebal_dr. Nếu cứ mỗi lần import mà phải sửa vậy thì để excel cũng được
 

suynghidi

Thèm một số thứ!
Hội viên mới

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top