File excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp trực tiếp và tỷ lệ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
File tính giá thành sản phẩm được chia sẻ trên FB của bạn Trang Lê. Việc tính giá thành được tập hợp và phân bổ theo nguyên tắc

Gia_Thanh_Excel.jpg

Chi phí NVL trực tiếp: Tập hợp chi phí và phân bổ theo phương pháp trực tiếp
Chi phí NC & SXC: Phân bổ theo phương pháp tỷ lệ.

Các bạn tải về tham khảo nhé. Có gì cùng thảo luận thêm.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top