File Excel NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng, thương mại theo thông tư 133

Son.Tran

Member
Hội viên mới
Phần mềm NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ phiên bản 2017
– Tên phiên bản: NKC EXCEL TT133
– Hình thức: Nhật ký chung, nhật ký chung được cải tiến in theo mẫu định khoản cột so với phiên bản 1 để sử dụng hàm index: cho sổ cái và sổ quỹ, tiền gửi để dung lượng trở nên nhẹ hơn khi chạy
Gộp chung sổ quỹ vào 01 sheet gộp chung các sổ cái vào cùng một phân hệ : 131,331,141....
– Tính giá thành sản xuất trong kỳ: bảng tổng hợp giá thành + sổ chi tiết giá thành… theo dõi chi tiết NVL, NC, SXC

Xem thêm: File Excel NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng, thương mại theo TT 200

Untitled-1.jpg


*Chú ý: khi xóa dữ liệu củ hoặc quá trình làm bị sai chỉ dùng lệnh xóa bàn phím DELETE để không ảnh hưởng công thức xây dựng ở các sheet còn lại
– Có thể chèn dòng thoải mái khi nhập liệu
– Làm việc chính ở nhập liệu + Danh mục khách hàng + Danh mục đối tượng giá thành các sheets khác chỉ là tương tác lấy số liệu khi in
– Khi định khoản nhớ thêm dấu nháy : ví dụ: định khoản 152 thì thêm dấu nháy '152 để phần mềm hiểu ký tự là dạng text

*Chú ý: Phiên bản đầu tay các nghiệp vụ tượng trưng cho 1 đơn vị nhỏ lên không đủ dữ liệu để test hết lỗi phần mềm nếu sử dụng ở các bạn phát sinh nghiệp vụ ngoài có thể sẽ xả ra lỗi, nếu bạn biết hàm thì có thể sửa hết lỗi nhanh chóng


Màn hình nhập liệu
Untitled-2.jpg


Báo cáo tài chính

Untitled-3.jpgUntitled-4.jpg


Tác giả: Chu Đình Xinh

Xem thêm: File Excel NKC dùng cho Sản xuất, xây dựng, thương mại theo TT 200
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top