File áp giá và gán hình, ảnh hàng hóa.

be09

Member
Hội viên mới
Qua đọc một số cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết của thành viên đã đăng trước đây, tôi nhận thấy có rất nhiều thành viên cần 1 File gọi là áp giá và gán hình, ảnh hàng hóa, cũng như có thể thay đổi một số nội dung để áp dụng làm biên bản nghiệm thu công trình xây dựng, đường sá, cầu, cống, làm thẻ học sinh, lý lịch, trong quản lý nhân sự ...v..v..... cho phù hợp với công việc của mỗi người.

File áp giá và gán hình, ảnh hàng hóa, gồm có 03 sheet:

- Sheet Lay_TenFileHinh: Có chức năng lấy danh sách File hình, ảnh chứa trong Folder có tên ANH_BAOGIA đặt trong ổ D.

- Sheet Hang_ToTo: Là bảng báo giá, có chức năng lấy giá (từ Sheet Danh_Muc) và gán hình, ảnh vào bảng báo giá.

- Sheet Danh_Muc: Có chức năng chứa danh mục các loại hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá (dùng để gán vào bảng báo giá).

Cách sử dụng: Xem hướng dẫn cụ thể trong File Word đính kèm.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top