Chia sẻ file excel tính chi phí lãi vay tự động

Thu Thao Tran

Member
Hội viên mới
Mình xin chia sẻ cùng cả nhà file excel tính toán chi phí lãi vay phải trả.
File gồm:
- Số tiền trả đều hàng tháng ( Trả cuối kỳ hay đầu kỳ) gồm:
+ Số tiền lãi phải trả hàng tháng
+ Số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng
** Các bạn có thề kiềm soát được số tiền đã trả và sẽ phải trả ở thời điểm hiện tại và dự báo cho 12 tháng sau.

Loan.png


Tải file đính kèm bên dưới
Chúc cả nhà làm việc vui vẻ!
Nguồn : www.excel-skills.com
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top