Kết quả tìm kiếm

  1. L

    mọi người ơi cho e hỏi với ạ khi phân xg sx hoàn thành 500sp A số dư đk của 154 là 10tr và các...

    mọi người ơi cho e hỏi với ạ khi phân xg sx hoàn thành 500sp A số dư đk của 154 là 10tr và các nghiệp vụ trên e tập hợp chi phí vào 154 là n 154: 108.787.500 c621:55tr c622:22.230.000 c627:31.557.500 khi bán trực tiếp 100 sp A và khi nhâpk kho 400 sp A e k biết đk tiếp thế nào ag mọi người cho...
Top