Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Cty mình 30/10/2019 có ký 1 hợp đồng làm dịch vụ cho KH và đến ngày 26/11/2019 có xuất hóa đơn...

    Cty mình 30/10/2019 có ký 1 hợp đồng làm dịch vụ cho KH và đến ngày 26/11/2019 có xuất hóa đơn cho KH do khách hàng tạm ứng 50% giá trị hợp đồng. Đến nay nhận được thông tin KH đó không làm dịch vụ nữa mà bên mình đã kê khai thuế. Trường hợp này xử lý sao vậy mọi người, cho em xin ý kiến.
Top