Kết quả tìm kiếm

  1. L

    cho mình hỏi: công ty mình thành lập tháng 9/2018, và trong năm 2019 thì trong quá trình xdcb...

    cho mình hỏi: công ty mình thành lập tháng 9/2018, và trong năm 2019 thì trong quá trình xdcb chưa có DT, nhưng có phát sinh phí ngân hàng, doanh thu tài chính, mình đưa chi phí vào 642 và DT tài chính vào 515 kết chuyển lãi lỗ. nhưng a kế toán ko chịu, a kế toán nói chưa có doanh thu mà lãi lỗ...
Top