Kết quả tìm kiếm

  1. M

    Hiện tại công ty em sắp quyết toán, phát hiện có 2 hóa đơn đã kê khai thuế nhưng đã bị thu hồi...

    Hiện tại công ty em sắp quyết toán, phát hiện có 2 hóa đơn đã kê khai thuế nhưng đã bị thu hồi. Liên hệ lại công ty này họ báo đã đóng MST nên không thế xuất hóa đơn mớ. Vậy để chứng minh hóa đơn này không bị mất, chứng minh bên cty kia họ không thể xuất được hóa đơn mới thì cần những giấy tờ gì...
Top