Kết quả tìm kiếm

  1. M

    sếp em hiện tại đang làm GĐ cty A , nhưng đồng thời sếp mở thêm 1 cty TNHH khác ( không phải...

    sếp em hiện tại đang làm GĐ cty A , nhưng đồng thời sếp mở thêm 1 cty TNHH khác ( không phải công ty TNHH MTV) tự đứng tên đại diện và tự mặc định mỗi tháng cty phải trả lương cho mình một số tiền cụ thể . Vậy cty TNHH bên kia mình có phải làm hợp đồng cho sếp không và phải tính thuế TNCN cho...
Top