Kết quả tìm kiếm

  1. T

    cho e hỏi bên cty e có 1 nhân viên làm phó giám đốc có thu nhập tại nhiều nơi cùng 1 thời điểm...

    cho e hỏi bên cty e có 1 nhân viên làm phó giám đốc có thu nhập tại nhiều nơi cùng 1 thời điểm và các nơi đó đều quyết toán TNCN của nhân viên đó. hiện cơ quan thuế yêu cầu làm cam kết 1 cty ủy quyền quyết toán còn các cty khác sau đó phải xuất toán lại và làm điều chỉnh thuế thu nhập doanh...
Top