Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Thanh lý TSCD chưa khấu hao hết ?

    Dạ e chào tất cả mọi người. Em có trường hợp như vầy * Năm 2016 công ty e có mua lại 1 chiếc xe 7 chỗ đời 2007, với giá là 550.000.000. Xe này là của cá nhân, nên khi mua chỉ có hợp đồng mua bán xe thôi ạ, không có hóa đơn đầu vào. * Năm 2016+2017 công ty e không trích khấu hao cho xe này. *...
Top