Kết quả tìm kiếm

 1. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 2. Xích Cẩm Tiên

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em gửi file cho các anh chị để lại email rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 3. Xích Cẩm Tiên

  Xử lý Hoá đơn bị sai

  Chào bạn, đối với các hóa đơn sai sót ảnh hưởng đến số tiền mà đã khai thuế thì theo hướng dẫn tại Thông tư 39, 2 bên sẽ cùng nhau lập Biên bản điều chỉnh hóa đơn lập sai, sau đó bên bán lập Hóa đơn điều chỉnh gửi cho bên mua để làm căn cứ kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào
 4. Xích Cẩm Tiên

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 5. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 6. Xích Cẩm Tiên

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 7. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 8. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 9. Xích Cẩm Tiên

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em gửi mail cho anh chị rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 10. Xích Cẩm Tiên

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em gửi file cho anh chị rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 11. Xích Cẩm Tiên

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 12. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file cho mọi người rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 13. Xích Cẩm Tiên

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
 14. Xích Cẩm Tiên

  Mình gửi cho bạn rồi nha, bạn check mail xem nhận được chưa nha.

  Mình gửi cho bạn rồi nha, bạn check mail xem nhận được chưa nha.
 15. Xích Cẩm Tiên

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 16. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 17. Xích Cẩm Tiên

  Tặng file Sales Dashboard Kiểm soát bán hàng rất hay.

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 18. Xích Cẩm Tiên

  Phân tích báo cáo tài chính SAB

  Chào bạn, đối với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh thì doanh thu không phải là tổng của các chỉ tiêu còn lại cho nên khi bạn lấy các chỉ tiêu khác chia cho doanh thu sau đó cộng lại nó không bằng 100% là đúng rồi ạ. Bạn lưu ý là phân tích theo chiều dọc là so sánh từng con số riêng biệt với...
 19. Xích Cẩm Tiên

  Tặng File Excel Báo cáo Dòng tiền rất hữu ích

  Em gửi file rồi ạ, anh chị check mail giúp em nha.
 20. Xích Cẩm Tiên

  Tặng cả nhà file Financial Dashboard rất hay giá 50$

  Em gửi file rồi ạ, mọi người check mail giúp em nha.
Top