Kết quả tìm kiếm

 1. S

  mọi người giúp e nv này với ạ

  mọi người cho e hỏi nv sau đây hạch toán tn với ạ: ngày 19/12 xuất bán 2 ti vi cho chị Nguyễn thị Tuyết : -giá chưa thuế là 18.000.000 -thuế gtgt : 900.000 -tổng tiền thanh toán: 18.900.000 chị Tuyết đã thanh toán bằng tiền mặt ngày 20/12 đv phát hiện lập nhầm thuế suất nên đã lập hóa đơn gtgt...
 2. S

  mọi người cho e hỏi nv sau đây hạch toán tn với ạ: ngày 19/12 xuất bán 2 ti vi cho chị Nguyễn...

  mọi người cho e hỏi nv sau đây hạch toán tn với ạ: ngày 19/12 xuất bán 2 ti vi cho chị Nguyễn thị Tuyết : -giá chưa thuế là 18.000.000 -thuế gtgt : 900.000 -tổng tiền thanh toán: 18.900.000 chị Tuyết đã thanh toán bằng tiền mặt ngày 20/12 đv phát hiện lập nhầm thuế suất nên đã lập hóa đơn gtgt...
 3. S

  em chào mng,

  mọi người cho e hỏi nv sau đây hạch toán tn với ạ: ngày 19/12 xuất bán 2 ti vi cho chị Nguyễn thị Tuyết : -giá chưa thuế là 18.000.000 -thuế gtgt : 900.000 -tổng tiền thanh toán: 18.900.000 chị Tuyết đã thanh toán bằng tiền mặt ngày 20/12 đv phát hiện lập nhầm thuế suất nên đã lập hóa đơn gtgt...
Top