Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Lương thanh toán qua thẻ cho nhân viên. Mấy anh chị cho em xin ý kiến về việc thanh toán tiền...

    Lương thanh toán qua thẻ cho nhân viên. Mấy anh chị cho em xin ý kiến về việc thanh toán tiền lương qua thẻ cho nhân viên. Nhân viên không tham gia bảo biểm xã hội, cty thanh toán lương bằng cách đi Ủy nhiêm chi qua tk nhân viên. như vậy có hợp lý và chứng từ có được chấp nhận không ah.
Top