Kết quả tìm kiếm

  1. B

    cả nhà cho ehỏi xíu ạ.e ký HĐLĐ 1năm đến 28/2/15 nhưng đến 21/3/15 e mới nghỉ việc đến nay vẫn...

    cả nhà cho ehỏi xíu ạ.e ký HĐLĐ 1năm đến 28/2/15 nhưng đến 21/3/15 e mới nghỉ việc đến nay vẫn chưa đi làm vậy e có đủ đk hưởng BHTN không ạ
Top