Kết quả tìm kiếm

  1. meongo.tb87

    HÀ NỘI... TÔI

    HÀ NỘI...TÔI!!! Tôi chẳng nhớ đâu Hà Nội một chiều ngâu Lang thang bước nhặt nhạnh những ưu sầu Tôi chẳng nhớ đâu Hà Nội mùa sữa nở Ngào ngạt hương ép trang vở có còn Cũng chẳng nhớ Hà Nội mùa trăng non In bóng nhỏ giữa đôi bờ xa vắng Hà Nội trong tôi chỉ một chút thinh lặng Hoa sữa nồng trong...
Top