Kết quả tìm kiếm

  1. Lee Angle

    Đối chiếu công nợ

    bên mình chênh lệch thấp hơn so với đơn giá khách hàng là 60đ. với SL là 64.100 . thì mình hạch toán thế nào Mong mọi người giúp !
Top