Kết quả tìm kiếm

 1. C

  Dạng cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam tập tìm X;Y trong nguyên lý kế toán

  Ðề: Dạng cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam tập tìm X;Y trong nguyên lý kế toán TS= NPT + VCSH <=> 1+2+3+4-5= 6+7+8+9+10 vì hao mòn mang giá trị âm.
 2. C

  Kế toán HCSN. mọi ng giúp em vs.

  đơn vị rút toán hoạt động sự nghiệp mua 5 mtinh mỗi cái trị giá 20.000(chưa thuế GTGT 5%) . TSCĐHH thuộc nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp. các chi phí khác psinh bằng TM 1.000. BL: em đk k biết đúng k? a,N211:20.000x 5=100.000 N133: 5000 C461 105.000 N661 1000 C111 1000...
 3. C

  định khoản Kế toán tài chính. m.n đk giúp em cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam này với. Cảm ơn nhiều!

  Ðề: định khoản Kế toán tài chính. m.n đk giúp em cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam này với. Cảm ơn nhiều! cảm ơn chị. e mới học kttc nên không chắc chắn vs blam của mình.hì
 4. C

  định khoản Kế toán tài chính. m.n đk giúp em cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam này với. Cảm ơn nhiều!

  DN nhận GBN của NH, rút TGNH trả tiền mua 100kg VL A theo giá mua chưa thuế 100.000 đ/kg, thuế GTGT được khấu trừ 10% đã nhận hóa đơn GTGT nhưng hàng chưa về nhập kho. BL: em đk k biết đúng k? N151 100* 100.000=10tr N133 1 tr C 112 11 tr
Top