Kết quả tìm kiếm

  1. kagoaguchi

    có lẽ ta xa nhau là đúng

    em cũng đã khõ nhưng cũng nhanh chóng cười, khóc bởi vì anh là người em yêu nhưng qua nhu nhược, chuyện kể thì dài nhưng nói ngắn gọn em chỉ dùng 2 từ nhu nhược,3 năm trước em là người đánh mất tình yêu của 2 đứa,đó là trẻ con,nhưng giờ anh lại làm mất đi thứ tình yêu đã xây dựng được 3 năm,có...
Top