Kết quả tìm kiếm

  1. N

    anh chị ui???giúp em với

    ví dụ anh chị là chủ doanh nghiệp.em thực tập ở đó.sau một thời gian kết thúc khóa thực tập đó doanh nghiệp sẽ có những lời nhận xét về em.em không biết bịa ntn??anh chỉ nhận xét giúp em với!!! em cám on ăn chi nhìu!!!!
Top