Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Gấp gấp!! Tríc trước CP quản lý phải trả hạch toán ntn?

    Các anh chị cho em hỏi mình TK trích trước CP QL phải trả có phải hạch toán thêm phần 13311 không nhỉ? Nợ 3351/ 13311 có 1121 đc không?
Top