Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Điều kiện được miễn thuế khi sử dụng lao động là người khuyết tật

  Công ty TNHH MTV 27/7 TPHCM là cơ sở sản xuất kinh doanh của người khuyết tật, trong đó người lao động là thương bệnh binh, chính sách, khuyết tật chiếm tỷ lệ 48%. Từ năm 2012 đến năm 2018, Công ty đã nhiều lần đề nghị được hưởng chế độ ưu đãi về tiền thuế TNDN nhưng vẫn chưa được giải quyết...
 2. T

  Giảm thuế - giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

  Dự kiến thuế suất thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm mạnh từ năm 2020 Theo dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được áp dụng như sau: Áp dụng thuế suất 15%...
 3. T

  Luật Quản lý thuế 2019: Bổ sung quy định 'khoanh tiền nợ thuế

  Hiện hành, Luật Quản lý thuế 2006, Luật Quản lý thuế sửa đổi 2012 và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế không có quy định về việc khoanh nợ thuế. Tuy nhiên, Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 01/7/2020) đã bổ sung quy định về khoanh tiền nợ thuế. Theo đó, sẽ thực hiện khoanh tiền nợ...
 4. T

  Hồ sơ, thủ tục hưởng chế độ ốm đau của NLĐ

  Thủ tục hưởng chế độ ốm đau cho NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc theo quy định hiện hành được nêu tại Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 24/6/2019. Bước 1: NLĐ xác định điều kiện hưởng chế độ ốm đau NLĐ được hưởng chế độ ốm đau nếu thuộc các trường hợp sau: - Đang tham gia BHXH bắt buộc bị ốm...
 5. T

  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi nào?

  Luật Quản lý thuế năm 2019 đã quy định cụ thể về các trường hợp, nguyên tắc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Theo đó, trường hợp người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế khi thuộc một trong các...
 6. T

  Đánh giá lại tài sản theo chuẩn mực kế toán quốc tế và vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

  Mô hình đánh giá lại tài sản là phương pháp kế toán dùng để ghi nhận giá trị tài sản sau khi ghi nhận ban đầu bên cạnh mô hình giá gốc. Việc áp dụng những mô hình đánh giá sau ghi nhận ban đầu khác nhau thường sẽ có ảnh hưởng trọng yếu đến các thông tin tài chính được cung cấp trên các báo cáo...
 7. T

  Vấn đề "nóng" trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

  Ngày 14/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp thảo luận về dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trong đó, có 6 nội dung lớn còn nhiều tranh luận, bao gồm: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa, tiền lương làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, thời giờ làm việc...
 8. T

  Một số lưu ý về chi phí hàng biếu, tặng trong doanh nghiệp

  A. Một số vấn đề doanh nghiệp chi biếu, tặng hàng hóa cần lưu ý: 1. Hóa đơn Theo Điểm a Khoản 7 và Khoản 9 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm...
 9. T

  Tránh nhầm lẫn Hợp đồng Cộng tác viên, Hợp đồng Khoán việc

  Hiện nay, dù được sử dụng tương đối phổ biến nhưng không ít doanh nghiệp vẫn còn nhầm lẫn và lúng túng khi sử dụng Hợp đồng Cộng tác viên và Hợp đồng Khoán việc. Bài viết sau đây nhằm giúp doanh nghiệp có được quy trình đúng đắn khi sử dụng hai hợp đồng này. Trước hết, doanh nghiệp cần hiểu...
 10. T

  Mỗi lần nghỉ việc đều được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

  Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ 04 điều kiện: - Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật; đang hưởng lương hưu...
 11. T

  8 công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm

  Khi doanh nghiệp mới thành lập, kế toán cần thực hiện thủ tục hồ sơ khai thuế ban đầu và hoàn thiện sổ sách, chứng từ… Dưới đây là 08 công việc kế toán của một doanh nghiệp mới thành lập cần làm. 1. Mở tài khoản ngân hàng, mua chữ ký số - Khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh...
 12. T

  Hướng dẫn giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế

  Đây là nội dung chính của Công văn 62331/CT-TTHT về việc giảm trừ gia cảnh, giảm trừ bản thân và người phụ thuộc được Cục thuế TP. Hà Nội ban hành ngày 06/8/2019 vừa qua. Trường hợp giảm trừ gia cảnh cho bản thân: - Nếu người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh...
 13. T

  Xác định thời điểm lập hóa đơn điện tử như thế nào?

  THỜI ĐIỂM LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ Tổng cục Thuế cho biết, thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu...
 14. T

  Những giao dịch mà doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt

  1. Doanh nghiệp không được thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. 2. Doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thì không được sử dụng tiền mặt khi đi vay và cho vay lẫn nhau. 3. Doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt...
 15. T

  Kế toán lưu ý những quy định mới sẽ được áp dụng từ tháng 7/2020

  CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ LUẬT KẾ TOÁN 1. Lưu ý trong khai thuế và tính thuế - Về khai thuế và tính thuế (Chương IV), Luật Quản lý thuế đã sửa đổi, bổ dung nguyên tắc kê khai thuế căn cứ vào mô hình hạch toán kinh doanh và quy định về phân cấp ngân sách, nguyên tắc xác định giá tính thuế đối với...
 16. T

  Thù lao sáng kiến có chịu thuế TNCN không?

  Căn cứ tiết e.3 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập các nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một...
 17. T

  Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực Giáo dục - đào tạo

  Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 15, khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có nêu: "Điều 15. Thuế suất ưu đãi ... 2. Áp dụng thuế suất 10% đối với các khoản thu nhập sau: a) Phần thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện hoạt...
 18. T

  Gỡ vướng để đẩy nhanh hoá đơn điện tử

  CÁC VẤN ĐỀ VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ 1. Hóa đơn điện tử góp phần cắt giảm chi phí của doanh nghiệp - Cộng đồng DN kỳ vọng việc triển khai HĐĐT sẽ giảm chi phí cho DN và là cơ hội để DN đồng bộ hóa, kết hợp các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. - Nếu áp dụng...
 19. T

  Kế toán không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề

  Ngày 19/7/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 44/2019/TT-BTC sửa đổi hướng dẫn cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán. Theo đó, bắt đầu từ ngày 01/01/2020, kế toán viên không còn phải gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề hàng năm cho Bộ Tài chính thông qua...
 20. T

  Khấu trừ thuế TNCN với tiền bồi thường từ bảo hiểm nhân thọ

  Ngày 31/7/2019, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 60503/CT-TTHT về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) với thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Theo đó, nếu người lao động tham gia bảo hiểm nhân thọ và nhận được tiền bồi thường do tổ chức bảo hiểm nhân thọ chi trả theo...
Top