Kết quả tìm kiếm

 1. vansi200780

  Ý nghĩa của định khoản này

  Ðề: Ý nghĩa của định khoản này Dòng màu xanh sai rồi chị,không có bút toán đó.
 2. vansi200780

  File diệt virus foto

  Ðề: File diệt virus foto Phần mềm tải tại đây
 3. vansi200780

  CV 1419 BHXH về mức thu BHXH theo mức lương tối thiểu

  thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 730.000đ
 4. vansi200780

  Công văn 1233-TCT-CNTT xử lý phát siinh chênh lệch quyết toán thuế TNDN.

  Công văn 1233-TCT-CNTT xử lý phát siinh chênh lệch quyết toán thuế TNDN.
 5. vansi200780

  CV 1275 chính sách thuế TNCN

  Chính sách thuế TNCN liên quan đến các khoản trợ cấp BHXH. BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1275/TCT-TNCN V/v chính sách thuế TNCN Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010 Kính gửi: Ông Volker Becker Trả...
 6. vansi200780

  Quyết định 814 đính chính thông tư 37/2010/TT-BTC

  Quyết định về việc đính chính thông tư số 37/2010/tt-btc ngày 18/3/2010 của bộ tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính.
 7. vansi200780

  Điều kiện khấu trừ thuế 2 HĐ lớn hơn 10 cùng ngày,?

  Ðề: Điều kiện khấu trừ thuế 2 HĐ lớn hơn 10 cùng ngày,? Trên 10 tr nhưng < 20 tr thì được.
 8. vansi200780

  Điều kiện khấu trừ thuế 2 HĐ lớn hơn 10 cùng ngày,?

  Ðề: Điều kiện khấu trừ thuế 2 HĐ lớn hơn 10 cùng ngày,? Được chứ nhưng phải làm sao cho cơ quan thuế biết là hai hoá đơn đó mua cùng ngày.
 9. vansi200780

  Hóa đơn tính tiền dưới 100.000 đồng

  Ðề: Hóa đơn tính tiền dưới 100.000 đồng Chi phí kế toán là chi phí mà kế toán đặt tên cho nó chứ không phải quy định-Nó là chi phí không hợp lý.Chi phí tính thuế là chi phí hợp lý. Chi phí chỉ có tên là hợp lý và không hợp lý thôi .Tại vì kế toán ở nước ta là kế toán siêu việt mà.
 10. vansi200780

  Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ công ty

  Ðề: Hóa đơn ghi thiếu địa chỉ công ty . Bên Em xuất hoá đơn , không cần sửa, đợi bên kia yêu cầu huỹ thì huỹ.
 11. vansi200780

  hóa đơn viết sai địa chỉ

  Ðề: hóa đơn viết sai địa chỉ Thông tư 129/2008/TT-BTC có ghi như thế này.
 12. vansi200780

  Dạo này thấy bác ít vào thế

  Dạo này thấy bác ít vào thế
 13. vansi200780

  Chúc mừng sinh nhật Mèo Mướp 07/05

  Ðề: Chúc mừng sinh nhật Mèo Mướp 07/05 CHúc mừng sinh nhật bé mép
 14. vansi200780

  Với trường hợp này làm thế nào để không phải khấu trừ thuế TNCN

  Ðề: Với trường hợp này làm thế nào để không phải khấu trừ thuế TNCN Không phải trích thuế nếu có hợp đồng lao động và mức lương nhận hàng tháng sau khi trừ các khoản (BHXH,BHYT,giảm trừ bản thân(4.000.000),giảm trừ gia cảnh nếu có)<0. Tuy nhiên vẫn làm tờ khai theo quý . Cuối năm quyết...
 15. vansi200780

  lãi vay trả chậm!

  Ðề: lãi vay trả chậm! Lãi vay bán ahfng trả chậm thwofng tính cao hơn lãi thông thường.Bao nhiêu thì tuỳ đơn vị đó có chính sách thôi.
 16. vansi200780

  Quyết toán thuế TNCN

  Ðề: Quyết toán thuế TNCN Mẫu biểu theo thông tư 20/2010.
 17. vansi200780

  kế toán nghiệp vụ mua hàng

  Ðề: kế toán nghiệp vụ mua hàng Khuyến mại phải thực hiện đăng ký với phòng thương mại theo NĐ 37, lúc này dòng thuế gạch chéo.ĐỊnh khoản Nợ TK 632 Có TK 156 Nợ TK 641 Có TK 512
 18. vansi200780

  Mất HĐ GTGT

  Ðề: Mất HĐ GTGT Kêu bên đó làm thủ tục mất hoá đơn. Mẫu BC 21 Công văn mất hoá đơn. Đóng tiền phạt mất hoá đơn Bên em phô tô liên một đóng dấu xác nhận rồi gửi cho bên mua, để họ làm bộ chứng từ khấu trừ thuế.
 19. vansi200780

  Xuất hóa đơn cho bên liên doanh

  Ðề: Xuất hóa đơn cho bên liên doanh Chứng từ là hợp đồng liên doanh, phiếu chi tiền ,Báo cáo tài chính và biên bản t hoả thuận các bên nếu có
 20. vansi200780

  điều chỉnh số dư tk 112 !

  Ðề: điều chỉnh số dư tk 112 ! Em xem lại coi thử là có sự chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng này sang ngân hàng khác không , nhiều khi ngân hàng này đóng băng tài khoản chuyển sang ngân hàng khác. Điều chỉnh thì em xem sổ phụ tài ngân hàng , coi thử sai sót gì mới điều chỉnh được.Tới ngân...
Top