Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 1043/TCT-CS năm 2016 về phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1043/TCT-CS V/v phương pháp tính thuế GTGT. Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế Thành phố Hà Nội; - Công ty TNHH Đầu Tư Refico. (Đ/c: Số 41, đường...
 2. Son.Tran

  Công văn 1041/TCT-CS năm 2016 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1041/TCT-CS V/v: kê khai, nộp thuế GTGT Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trả lời công văn số 810/CT-THNVDT ngày 28/1/2016 của...
 3. Son.Tran

  Công văn 988/TCT-DNL năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp viễn thông do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 988/TCT-DNL V/v Thuế GTGT đối với hoạt động cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp viễn thông Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng...
 4. Son.Tran

  Công văn 980/TCT-CS năm 2016 áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 980/TCT-CS V/v phương pháp tính thuế GTGT. Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bến Tre; - Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Quang Thủy. (Đ/c: 152 Ấp...
 5. Son.Tran

  Công văn 979/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với khuôn mẫu để sản xuất linh kiện do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 979/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; - Công ty TNHH Piaggio Việt Nam. (Đ/c: Lô M, KCN Bình Xuyên, huyện...
 6. Son.Tran

  Công văn 416/TXNK-CST năm 2016 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ do C

  TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 416/TXNK-CST V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ khai thác, bảo quản sản phẩm cho tàu đánh bắt xa bờ Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016...
 7. Son.Tran

  Công văn 893/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị dùng cho tàu đánh bắt xa bờ do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 893/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh (Km03, QL 1A, Cam Phú, Cam Ranh, Khánh Hòa) Trả lời...
 8. Son.Tran

  Công văn 806/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ hoàn thuế thuế giá trị gia tăng đầu vào do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 806/TCT-KK V/v chính sách thuế giá trị gia tăng Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương Trả lời công văn số 5485/CT-KTrl ngày 17/12/2015 của...
 9. Son.Tran

  Công văn 792/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 792/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời công văn số 9003/CT-PC ngày 7/10/2015, công văn số...
 10. Son.Tran

  Công văn 786/TCT-CS năm 2016 về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt và thuế giá trị gia tăng của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên n

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 786/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển. (Địa chỉ: 504 Đại lộ Bình Dương, P. Hiệp...
 11. Son.Tran

  Công văn 346/TXNK-CST năm 2016 về thuế giá trị gia tăng máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

  TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 346/TXNK-CST V/v thuế GTGT máy móc, thiết bị, phục vụ sản xuất nông nghiệp Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH TM & CGCN Việt...
 12. Son.Tran

  Công văn 772/TCT-DNL năm 2016 kế thừa thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 772/TCT-DNL V/v: kế thừa thuế GTGT còn được khấu trừ. Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hà Nội; - Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt...
 13. Son.Tran

  Công văn 774/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 774/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời công văn số 1170/CT-TTHT ngày 4/2/2016 của Cục thuế TP. Hồ...
 14. Son.Tran

  Công văn 751/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chuyển nhượng tài sản gắn liền với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 751/TCT-CS V/v Thuế GTGT. Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 8228/CT-TTHT ngày 21/12/2015...
 15. Son.Tran

  Công văn 722/TCT-KK năm 2016 về kê khai và khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 722/TCT-KK V/v kê khai thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH M&R Forwarding (Đ/c: Tòa nhà Pax Sky Building, Lầu 10, Số 34A Phạm Ngọc Thạch...
 16. Son.Tran

  Công văn 706/TCT-KK năm 2016 xác định điều kiện khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu để góp vốn do Tổng cục Thuế ban hà

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 706/TCT-KK V/v thuế GTGT Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3375/CT-KK&KTT ngày 17/12/2015 của Cục Thuế...
 17. Son.Tran

  Công văn 700/TCT-DNL năm 2016 về kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 700/TCT-DNL V/v kê khai, hoàn thuế GTGT đối với các dự án do EVN làm chủ đầu tư. Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: - Tập đoàn Điện lực Việt Nam; - Cục Thuế...
 18. Son.Tran

  Công văn 675/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng của dự án đầu tư vừa đầu tư vào sản xuất kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng, vừa đ

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 675/TCT-KK V/v hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư vừa đầu tư vào SXKD không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào SXKD chịu thuế GTGT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2016 Kính gửi...
 19. Son.Tran

  Công văn 639/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động đóng tàu do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 639/TCT-CS V/v Thuế GTGT Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4019/CT-TTHT ngày 10/12/2015 và công văn...
 20. Son.Tran

  Công văn 649/TCT-KK năm 2016 về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 649/TCT-KK V/v vướng mắc chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai Trả lời Công văn số 3765/CT-THNVDT ngày 09/12/2015 của Cục...
Top