Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 2024/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2024/TCT-KK V/v hoàn thuế đối với dự án đầu tư Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Long An; - Công ty TNHH Công nghệ Nano hợp nhất APA...
 2. Son.Tran

  Công văn 2002/TCT-CS năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2002/TCT-CS V/v thuế suất thuế GTGT. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Hải Dương; - Công ty TNHH Mascot Việt Nam (Lô 3.1, KCN Tân Trường...
 3. Son.Tran

  Công văn 1998/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1998/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Gia Lai. Trả lời công văn số 45/CT-TTHT ngày 08/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Gia Lai...
 4. Son.Tran

  Công văn 1997/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1997/TCT-CS V/v thuế GTGT. Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Công ty TNHH Shin Yong Việt Nam; (Đ/c: lô CN4, KCN Nam Cầu Kiền, X. Kiền Bái, H. Thủy...
 5. Son.Tran

  Công văn 1966/TCT-CS năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn sai mã số thuế của người mua do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1966/TCT-CS V/v hóa đơn sai MST Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi Trả lời công văn số 803/CT-TTr ngày 12/04/2016 và công văn số...
 6. Son.Tran

  Công văn 1868/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển giao dự án do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1868/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế TP Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 81529/CT-HTr ngày 21/12/2015 của Cục...
 7. Son.Tran

  Công văn 1870/TCT-CS năm 2016 về áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1870/TCT-CS V/v: áp dụng phương pháp tính thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Onecad Việt Nam (Phòng 901, Lầu 9, 68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé...
 8. Son.Tran

  Công văn 1872/TCT-CS năm 2016 về điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1872/TCT-CS V/v: điều chỉnh hóa đơn Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk Tổng cục Thuế nhận được công văn số 590/CT-TTHT ngày 04/2/2016...
 9. Son.Tran

  Công văn 1864/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và trích khấu khao vào chi phí do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1864/TCT-CS V/v: chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6302/CT-HTr ngày 4/2/2016 của...
 10. Son.Tran

  Công văn 1863/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động khoa học và công nghệ do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1863/TCT-CS V/v: thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Trả lời công văn số 7320/CT-Ktra1 ngày 13/11/2015 của Cục Thuế tỉnh...
 11. Son.Tran

  Công văn 1865/TCT-CS năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp do Tổng cục Thuế ban hà

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1865/TCT-CS V/v: thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam. (Lô D, khu D1, Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà...
 12. Son.Tran

  Công văn 1880/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1880/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh; - Cục Thuế tỉnh Bình Dương; Tổng cục Thuế nhận...
 13. Son.Tran

  Công văn 1841/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ kiểm định đá xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1841/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT. Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình. Trả lời công văn số 3369/CT-TTHT ngày 29/12/2015 của Cục Thuế...
 14. Son.Tran

  Công văn 1817/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 776/TXNK-CST V/v hồ sơ xét miễn thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Dorco Vina. (Đường B3, khu B, KCN PHố Nối A, Minh Hải, Văn...
 15. Son.Tran

  Công văn 1773/TCT-KK năm 2016 vướng mắc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 770/TCT-HTQT V/v thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và San Marino Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc...
 16. Son.Tran

  Công văn 1774/TCT-KK năm 2016 vướng mắc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1773/TCT-KK V/v vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Tổng cục Thuế nhận được Công văn số...
 17. Son.Tran

  Công văn 1772/TCT-KK năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1774/TCT-KK V/v vướng mắc giải quyết hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh Trả lời Công văn số 8282/CT-KT1 ngày...
 18. Son.Tran

  Công văn 1749/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn do

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1749/TCT-CS V/v Chính sách thuế. Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 72/CT-HTr ngày 04/01/2016 của...
 19. Son.Tran

  Công văn 1711/TCT-KK năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1711/TCT-KK V/v kê khai thuế GTGT Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh Trả lời công văn số 449/CT-KT1 ngày 15/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Hà...
 20. Son.Tran

  Công văn 1712/TCT-KK năm 2016 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1712/TCT-KK V/v: Kê khai, nộp thuế GTGT. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty Ajinomoto Việt Nam Trả lời Công văn số 163/CU_AJI_2006 đề ngày 02/02/2016 của...
Top