Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 804/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ y tế do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 804/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Nha Khoa Ngôi Sao Trắng Địa chỉ: 145 Bis Lê Thị...
 2. Son.Tran

  Công văn 805/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 805/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Buhler Việt Nam Địa chỉ: 235-241 Cộng...
 3. Son.Tran

  Công văn 776/CT-TTHT năm 2016 về Thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 776/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Thương mại Tổng hợp Miền Nam Địa chỉ: Số 30 Đặng...
 4. Son.Tran

  Công văn 760/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 760/CT-TTHT V/v: hoàn thế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty Shih - Fa Rubber Insdustries (Viet Nam) Co.Ltd...
 5. Son.Tran

  Công văn 757/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 757/CT-TTHT V/v: Thuế bảo vệ môi trường TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2012. Kính gửi: Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú Địa chỉ: 652 Hồ Học Lãm...
 6. Son.Tran

  Công văn 749/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/CT-TTHT V/v: hóa đơn, chứng từ TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP lương thực thực phẩm Colusa-Miliket Địa chỉ: 1230 Kha...
 7. Son.Tran

  Công văn 720/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 720/CT-TTHT V/v Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty phát triển phần mềm xây dựng Aureole...
 8. Son.Tran

  Công văn 723/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 723/CT-TTHT V/v chi phí được trừ. Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ HB-KMIX Địa chỉ: 167 Điện Biên Phủ...
 9. Son.Tran

  Công văn 726/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 726/CT-TTHT V/v kê khai hóa đơn điều chỉnh. Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Sanyo Trading Việt Nam Địa chỉ: Số 1A, Công...
 10. Son.Tran

  Công văn 721/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 721/CT-TTHT V/v: Thuế nhà thầu TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Công ty TNHH Sung Shin (Việt Nam) Địa chỉ: 112-116 KCN - KCX Sài Gòn...
 11. Son.Tran

  Công văn 669/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 669/CT-TTHT V/v Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty Giày da Huê Phong TNHH Địa chỉ: 57/4A Phạm Văn...
 12. Son.Tran

  Công văn 3586/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3586/CT-HTr V/v: Trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10-URENCO10 (Địa chỉ: 246...
 13. Son.Tran

  Công văn 647/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 647/CT-TTHT V/v kê khai thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần phát triển khu phức hợp thương mại...
 14. Son.Tran

  Công văn 619/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng phí dịch vụ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 619/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 1 năm 2015 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP Thiết bị phụ tùng cơ điện TP. Hà...
 15. Son.Tran

  Công văn 617/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ khoa học và công nghệ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 617/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Dnv Gl Business Assurance Việt Nam...
 16. Son.Tran

  Công văn 3124/CT-HTr năm 2016 về khai thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, hóa đơn chứng từ đối với hãng hàng không nước ngoài do Cục thuế th

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3124/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH UNICITY Việt Nam (Địa chỉ: Số 8C Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam...
 17. Son.Tran

  Công văn 3122/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3122/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: BQLDA nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực tiểu vùng sông Mê...
 18. Son.Tran

  Công văn 589/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 589/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH DV vận tải Hòa Phát Địa chỉ: 227...
 19. Son.Tran

  Công văn 594/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 594/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Thiết bị văn phòng Siêu Thanh Địa chỉ: A20 Nguyễn Hữu...
 20. Son.Tran

  Công văn 592/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 592/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Tp Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH Given Imaging Việt Nam Địa chỉ: Đơn vị 6A, Tầng 6, TN...
Top