Kết quả tìm kiếm

  1. ?

    Khấu hao TSCD, Phân bổ công cụ dụng cụ

    Ðề: Khấu hao TSCD, Phân bổ công cụ dụng cụ Gọi lại KTT cũ hỏi thử đi bạn, còn ko thì chịu khó mò từ 2005 lại thôi. Bạn ở đâu thế nếu ở gần thì mình sẽ nhận mò bạn cho :xinloinhe:
  2. ?

    bán hàng khách hàng ko lấy hóa đơn

    Ðề: bán hàng khách hàng ko lấy hóa đơn Cho mình xin cái quy định ko được phép "ghi cả 2 hình thức TM/CK" trên Hóa đơn bạn nhé :xinloinhe:
Top