Kết quả tìm kiếm

 1. vansi200780

  Lai, lo phai ghi nhan, con thue thi khong ghi nhan

  Lai, lo phai ghi nhan, con thue thi khong ghi nhan
 2. vansi200780

  Khong em

  Khong em
 3. vansi200780

  Sai chứng từ 2017

  Làm theo cách này
 4. vansi200780

  Trích trước tiền lương nghĩ phép TK 335??

  BHXH,BHYT,BHTN động dựa trên hợp đồng lao động , năm 2016 thì tiền lương cơ bản đóng BH gồm lương cơ bản + phụ cấp. Trisch tiền lương nghỉ phép theo tháng dựa vào đơn xin nghỉ phép . Hạch toán treo vào TK 335 . Nếu kế toán linh động thì cuối tháng tính toán số ngày phép để chốt số tháng nghỉ...
 5. vansi200780

  Mở Chi nhánh khác tỉnh

  Vấn đề kinh doanh của doanh nghiệp của em như thế nào, hàng hóa ra sao , bên em phát sinh sản xuất, mua bán hàng hóa sao không đăng ký hóa đơn , chi nhánh có kinh doanh thì đăng ký in hóa đơn , mở sổ sách kế toán , đăng ký tài khoản , để kê khai doanh thu của chi nhánh , chi nhánh cũng là công...
 6. vansi200780

  Xử lý lỗi trùng khoảng thời gian giảm trừ

  Nêu ví dụ cụ thể đi bạn, tôi sẽ giúp , trung như thế nào ?
 7. vansi200780

  Hạch toán chi trả hộ tiền điện

  Sao xuất 5 % vậy , các công ty đặc khu kinh tế có phát sinh dịch vụ hàng hóa ở đặc khu kinh tế dựa vào chức năng khác trong đặc khu kinh tế và cửa khẩu hoặc tiêu thụ tại thị trường việt nam thì chịu thuế suất như bán hàng dịch vụ và nội địa tức là chịu huề suất 10 % , bạn tham khảo thông tư...
 8. vansi200780

  Thuế GTGT

  Kê khai tách ra 02 dòng. Dòng thứ nhất kê khai thuế 10 % cho hàng hóa chịu thuế :880.059 Dòng thứ hai kê khai không chịu thuế hàng hóa, dịch vụ 741.000 Chúc tốt lành
 9. vansi200780

  Hàng nutri bị cấm có phải tính dự phòng không

  Chào bạn. Việc tiến hành lập dự phòng đối với giảm giá hàng tồn kho, tổn thất tài sản , theo như trường hợp công ty bạn không lập dự phòng .Chưa đủ căn cứ . Việc hàng hóa hết date và được bồi thường hạch toán vào thu nhập khác .
 10. vansi200780

  CÁCH XỬ LÝ VÀ MỨC PHẠT KHÔNG NỘP BCTC

  Ở trụ sở chính sẽ làm báo báo tài chính hợp nhất , lấy báo cáo này nộp chi nhánh , trong tờ khai quyết toán có chứa ra thuế tndn tổng công ty , từng chi nhánh nộp thêm cái này nữa để cục thuế tại chi nhánh biết thuê ở các chi nhánh bao nhiêu , trong phần mềm kê khai thuế điều có
 11. vansi200780

  Thuế nhà thầu

  Nếu nhập khẩu thiết bị thì không nộp thuế nhà thầu , nộp thuế nhập khẩu , gtgt hàng nhập khẩu :TT 182/2015/TT-BTC . Còn khi nhập ống dầu về rồi , công ty không lắp đặt mà nhờ chuyên gia bên nước ngoài lắp đặt và tính phí thì chúng ta mới tính thuế nhà thầu , thuế suất thuế tndn 2 % , phai xem la...
 12. vansi200780

  Xử lý nợ khó đòi

  Nghiep vu ke toan : Nợ TK chi phí quản lý Có tài khoản dùng phòng nợ thu khó đòi Lưu ý , dự phòng nợ thu khó đòi lập ở cuối năm tài chính khi mà chủ nợ đến hạn chưa trả được nợ mới lập , còn trường hợp xác nhận nợ thứ không đổi được thì không phải lập dự phòng mà phải xóa nó : Mức lập dự phòng...
 13. vansi200780

  Mở Chi nhánh khác tỉnh

  Ở long an kê khai các loại thuế , môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam , thuế gtgt , thuế tncn nếu có , còn thuế tndn ở trừ số lỗ , tức là ninh bình chứ không phải đồng tháp
 14. vansi200780

  Thuế vãng lai 2% của công trình XDCB

  Thuê 2 % vãng lai cho công trình xây dựng khác địa bàn tỉnh nơi công ty đăng ký , khi nộp tiền thì giữ lại sau khi cấn trừ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp , ở địa bàn cùng tỉnh, huyện sao lại thứ 2 % tôi không rõ, tuy nhiên số tiền này sẽ được cấn trừ khi quyết toan thuế
 15. vansi200780

  CÁCH XỬ LÝ VÀ MỨC PHẠT KHÔNG NỘP BCTC

  Công ty hạch toán phụ thuộc nộp báo cáo thuế vat, thuế thu nhập cá nhân tại chi nhánh và chuyển số liệu báo cáo ai chính về trụ sở chính để làm báo cáo góp . Sau khi ra báo cáo chính trụ sở đem nộp báo cáo này cho cục thuế, chi cục thuế quản lý ( chi nhánh) . Nếu không nộp báo cáo tài chính thì...
 16. vansi200780

  Hạch toán, phân bổ sai CCDC

  Tháng 06 năm 2016 là thời hạn đủ 02 năm , cứ mỗi tháng là 7.8182/24=326.000 . phân bố đến hết năm 2015 là 36.000 *18=5.863.863 , đã khấu hao 2.345.454 , còn lại năm 2016 :5.863.863-2.345.454 =2.345.454 , 05 tháng còn lại phân bố :7818182/24*5=1.628.787 , tháng 01 năm 2016 phân bổ hết chi phí...
 17. vansi200780

  Đưa xe ô tô cá nhân vào công ty cổ phần có làm tăng vốn điều lệ không?

  Đua xe đẳng nào mới được . Thứ nhất là công ty quyết dịnh tăng vốn điều lệ và xe cá nhân góp vào công ty , lam thủ ục sang tên sang doanh nghiệp => góp vốn. Thứ hai : Cá nhân cho mượn hoặc cho thuê , làm hợp đồng thuê, mượn xe dể sau này tính vào chi phí hợp lý khoản tiền xăng , sửa chữa =>...
 18. vansi200780

  Hạch toán, phân bổ sai CCDC

  Hạch toán ngược lại : Nợ TK 242 - Công cụ , dụng cụ phan bổ NoNTK 214 - Số đã khấu hao Có TK 211- No TK chi phi Co TK 242 Lập bảng phân bổ từ 2014 xem đến thằng nào hết . Thời hạn 02 năm , nhưng không biết tháng năm năm 2014 , đến tháng 10/2016 chắc hết phân bổ . đây vào năm 2016 , tính từ...
 19. vansi200780

  Có ai có link down Visual FoxPro 9.0

  Lâu rồi mới vào diễn đàn, dạo này thay đổi quá
 20. vansi200780

  QT thuế TNDN 2013 như thế nào khi 2 mức thuế suất?????????

  Ðề: QT thuế TNDN 2013 như thế nào khi 2 mức thuế suất????????? Tại nghị định 92 nói rxo, Công ty của bạn năm 2012 có doanh thu không quá 20 tỷ( Đã xác nhận được doanh thu) thì năm 2013 áp dụng thuế suất 20 % trừ trường hợp:Mức thuế suất 20% sẽ không áp dụng với một số loại thu nhập như thu...
Top