Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 2794/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2794/TCT-DNL V/v Thuế TNDN đối với chuyển nhượng cổ phiếu chi từ lợi nhuận sau thuế. Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Tổng cục Thuế...
 2. Son.Tran

  Công văn 2775/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế xác định thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng tài sản do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2775/TCT-CS V/v chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2823/CT-TTHT ngày 19/4/2016 của...
 3. Son.Tran

  Công văn 2753/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp trong lĩnh vực xã hội hóa do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2753/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; - Nhà máy xử lý chất thải nguy hại Hà Lộc (Địa chỉ...
 4. Son.Tran

  Công văn 2392/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2392/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tổng cục Thuế nhận được một số công văn...
 5. Son.Tran

  Công văn 2385/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2385/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Trả lời công văn số 8206/CT-TTr2 ngày 25/02/2016 của Cục Thuế...
 6. Son.Tran

  Công văn 2322/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2322/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận Tổng cục Thuế nhận được công văn số 623/CT-KTT2 ngày 1/2/2016 và...
 7. Son.Tran

  Công văn 2343/TCT-KK năm 2016 về tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ do Tổng cục Thuế ban hàn

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2343/TCT-KK V/v: tiền lãi phát sinh từ thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học công nghệ. Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh...
 8. Son.Tran

  Công văn 2131/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp qua thanh tra thuế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cao su Krông Búk do Tổn

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2131/TCT-DNL V/v: thuế TNDN qua thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Cao su Krông Búk. Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk; - Công ty...
 9. Son.Tran

  Công văn 2044/TCT-CS năm 2016 về khoản được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2044/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Gỗ xuất khẩu Tân Thành Dung Quất (Địa chỉ: Phân Khu Công nghiệp Sài...
 10. Son.Tran

  Công văn 1959/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi loại hình do Tổng cục Thuế ban hàn

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1959/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hậu Giang. Trả lời công văn số 461/CT-KTT ngày 22/3/2016 của Cục Thuế...
 11. Son.Tran

  Công văn 1873/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1873/TCT-CS V/v: chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai Tổng cục Thuế nhận được 1236/CT-TTHT ngày 24/02/2016 của Cục...
 12. Son.Tran

  Công văn 1882/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1882/TCT-CS V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục thuế tỉnh Long An Trả lời công văn số 311/CT-TTr ngày 02/03/2016 của Cục Thuế...
 13. Son.Tran

  Công văn 1874/TCT-CS năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1874/TCT-CS V/v chính sách thuế. Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Tomoku Việt Nam. (Địa chỉ: Lô B-5B1-CN, đường DE4&NE5A Khu công nghiệp Mỹ Phước...
 14. Son.Tran

  Công văn 1847/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần đi

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1843/TCT-CS V/v: chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 75079/CT-KTT6 ngày 25/11/2015...
 15. Son.Tran

  Công văn 1746/TCT-CS năm 2016 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1746/TCT-CS V/v ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nghệ An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 789/CT-THNVDT ngày 23/3/2016 của...
 16. Son.Tran

  Công văn 1720/TCT-CS năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1720/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An Tổng cục Thuế nhận được công văn số 289/UBND-KT ngày 21/1/2016 của...
 17. Son.Tran

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1706/TCT-CS V/v chính sách thuế

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1706/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần GBS (Địa chỉ: Tầng 5, Số 14 Pháo Đài Láng - P. Láng Thượng - Q. Đống Đa -...
 18. Son.Tran

  Công văn 1618/TCT-DNL năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực trồng trọt, khai thác, chế biến cây cao su do Tổng cục Thuế b

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1618/TCT-DNL V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Thuận. Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 7169/CT-KTT2 ngày...
 19. Son.Tran

  Công văn 1620/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1620/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2437/CT-QLCKKTĐ ngày...
 20. Son.Tran

  Công văn 1552/TCT-DNL năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài (An-Giê-Ri) do Tổng cục Thuế ban hành

  BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1552/TCT-DNL V/v: Thuế TNDN tại Việt Nam đối với Dự án đầu tư tại nước ngoài (An-Giê-Ri) Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu...
Top