Kết quả tìm kiếm

 1. Xích Cẩm Tiên

  4 trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận thừa kế

  Khi nhận thừa kế, người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại (nếu có) và nộp thuế nếu thuộc 04 trường hợp phải nộp thuế thu nhập cá nhân dưới đây. Căn cứ: - Thông tư 111/2013/TT-BTC; - Thông tư 92/2015/TT-BTC. Điều kiện nộp...
 2. Xích Cẩm Tiên

  Sẽ sửa đổi Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử

  Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 936/QĐ-TTg về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Cụ thể, sẽ có 13 Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 bao gồm: - Nghị định quy định chi tiết...
 3. Xích Cẩm Tiên

  04 trường hợp doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được hỗ trợ

  Bộ Tài chính ban hành Thông tư 45/2019/TT-BTC quy định quản lý tài chính thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”. Theo đó, nội dung và mức chi hỗ trợ đối với doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được quy định như sau: - Hỗ trợ kinh...
 4. Xích Cẩm Tiên

  Xác định doanh thu tính thuế TNDN

  - Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 3482/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn Phòng Chính phủ kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH tổ chức nhà quốc gia Quảng Ninh. Về vấn đề này, ngày 27/6/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2615/TCT-CS phúc đáp như sau: - Tại Tiết a Khoản 1 Điều 17 Thông tư số...
 5. Xích Cẩm Tiên

  Hướng dẫn về lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam

  Tổng cục Thuế nhận được đề nghị hướng dẫn về lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đối với Văn phòng đại diện của Công ty cổ phần đầu tư Phú Vương gửi kèm theo Công văn số 5004/VPCP-ĐMDN ngày 8/6/2019 của Văn phòng Chính phủ. Về vấn đề này, ngày 1/7/2019 Tổng cục Thuế có Công văn 2646/TCT-CS hướng dẫn như sau: Tại...
 6. Xích Cẩm Tiên

  Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

  Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là cách tốt nhất để chăm sóc sức khỏe của mỗi cá nhân. Với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam thì cách thức tham gia thế nào? Người nước ngoài bình đẳng trong việc tham gia BHYT Khoản 2 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014 nêu rõ...
 7. Xích Cẩm Tiên

  Thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam (dự kiến)

  Đây là đề xuất tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, Dự thảo đề xuất thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam bao gồm: - Miễn lệ phí môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra...
 8. Xích Cẩm Tiên

  Người tham gia bảo hiểm y tế không nên bỏ qua điều này

  Người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục chắc chắn sẽ có nhiều quyền lợi hơn so với người tham gia không liên tục. Tuy nhiên, vẫn có những khoảng thời gian không liên tục vẫn được công nhận là liên tục. Gián đoạn bao lâu vẫn được tính là liên tục? Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị...
 9. Xích Cẩm Tiên

  Xác định chi phí được trừ khi mua hàng trực tuyến

  Trả lời Công văn số 01/2019/AD ngày 10/06/2019 của Công ty TNHH bảo hiểm phi nhân thọ MSIG Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, ngày 8/7/2019 Cục Thuế TP Hà Nội có Công văn 53582/CT-TTHT hướng dẫn như sau: - Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ...
 10. Xích Cẩm Tiên

  Hướng dẫn doanh nghiệp chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử

  Ngày 23/7/2019 vừa qua, Cục thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn 57689/CT-TTHT về việc sử dụng hóa đơn điện tử khi đang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế. Theo đó, để được sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải đáp ứng 06 điều kiện: - Là tổ chức kinh tế có đủ điều kiện và đang thực hiện...
Top