Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 2765/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng với hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2765/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH liên doanh Estella Địa chỉ: 65 Lê Lợi, Quận 1...
 2. Son.Tran

  Công văn 2785/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi chuyển nhượng dự án do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2785/CT-TTHT V/v Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn Địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt...
 3. Son.Tran

  Công văn 2745/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2745/CT-TTHT V/v chính sách thuế. Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty Luật TNHH AIlen & Overy (Việt Nam) Địa chỉ: Tầng 39 Tòa nhà...
 4. Son.Tran

  Công văn 2751/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2751/CT-TTHT V/v Chính sách thuế. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam Địa chỉ: 99 Hồ Hảo Hớn, Cô...
 5. Son.Tran

  Công văn 2708/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2708/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam Địa chỉ: 42 Lý Văn Phức...
 6. Son.Tran

  Công văn 2677/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2677/CT-TTHT V/v: thuế thu nhập cá nhân TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2015 Kính gửi: Công ty TNHH bê tông Lafrage Việt Nam Địa chỉ: Km7, xa lộ Hà...
 7. Son.Tran

  Công văn 2671/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ du lịch đi nước ngoài theo giá trọn gói do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2671/CT-TTHT V/v: Thuế Giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH CEG Travel Việt Nam Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà...
 8. Son.Tran

  Công văn 13588/CT-TTr2 năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13588/CT-TTr2 V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Tổng cục Hải quan Cục thuế TP Hà Nội...
 9. Son.Tran

  Công văn 2581/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2581/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công Ty CP Chứng Khoán Bản Việt Địa chỉ: Số 02 Hải Triều,Tầng...
 10. Son.Tran

  Công văn 2485/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2485/CT-TTHT V/v : lập hóa đơn đối với hoạt động chuyển nhượng vốn TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Công ty CP nhựa P.E.T Việt Nam...
 11. Son.Tran

  Công văn 2373/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động chuyển nhượng dự án đầu tư do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2373/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Hoàng Phúc Địa chỉ: 7/1 Thành...
 12. Son.Tran

  Công văn 2367/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2367/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ Phần Đầu tư - Thương mại SMC Địa chỉ: 396 Ung...
 13. Son.Tran

  Công văn 2306/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hoạt động tài chính do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2306/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng TNHH Indovina Địa chỉ: 97A Nguyễn Văn Trỗi, P.12...
 14. Son.Tran

  Công văn 1977/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1977/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên dịch vụ công ích Quận 12. Địa...
 15. Son.Tran

  Công văn 1927/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1927/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016 Kính gởi: Công ty TNHH Play Fury VietNam Địa chỉ: 244 Cống Quỳnh...
 16. Son.Tran

  Công văn 9379/CT-HTr năm 2016 về đối tượng áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9379/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Thyssenkrupp Industrial Solutions (Việt Nam) (Đ/c: Phòng 201...
 17. Son.Tran

  Công văn 9378/CT-HTr năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động bán tài sản bảo đảm tiền vay do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9378/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên Hàng hải Viễn Đông (Địa chỉ: Tầng 12 tòa nhà...
 18. Son.Tran

  Công văn 9323/CT-HTr năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9323/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH DATA Việt Nam. (Địa chỉ: Phòng 202, tòa nhà HITC, 239 Xuân...
 19. Son.Tran

  Công văn 1812/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1812/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Công nghiệp Phú Xuân Địa...
 20. Son.Tran

  Công văn 1807/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/CT-TTHT V/v: Thuế suất Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH lds Medical Systems Việt Nam Địa...
Top