Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 22680/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22680/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai. (Địa chỉ: số 27, Hoàng Sâm...
 2. Son.Tran

  Công văn 22683/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22683/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Hattori và Cộng sự (Đ/c: Số 32, phố Phó Đức Chính (số 30C ngõ...
 3. Son.Tran

  Công văn 22144/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa tàu bay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22144/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay (Đ/c: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú...
 4. Son.Tran

  Công văn 22143/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp nước ngoài do Cục thuế Thành phố

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22143/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH giao nhận Korchina (Hà Nội) (Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà Simco...
 5. Son.Tran

  Công văn 3531/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ tiêu dùng ở nước ngoài do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3531/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Giám Định Tentac Việt Nam Địa chỉ: Số 2 Xa...
 6. Son.Tran

  Công văn 3545/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động gia công cho doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban h

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3545/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP Địa chỉ: 127...
 7. Son.Tran

  Công văn 3546/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3546/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP bông Thiên Hà Địa chỉ: Lô C4-2, đường N8, Khu Công...
 8. Son.Tran

  Công văn 3428/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng hàng trả lại do không đúng quy cách do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3428/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Fuji Xerox Việt Nam Địa chỉ: Tầng 12, Vincom...
 9. Son.Tran

  Công văn 3181/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng máy móc chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban h

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3181/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Honda Việt Nam Power Products Địa...
 10. Son.Tran

  Công văn 3201/CT-TTHT năm 2016 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3201/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Thực Phẩm Ngọc Liên Địa chỉ: lô số 20...
 11. Son.Tran

  Công văn 18356/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế khi kê khai, điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18356/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần dịch vụ SUDICO (Địa chỉ: Tầng M3, tòa nhà CT1 khu đô thị Mỹ...
 12. Son.Tran

  Công văn 3102/CT-TTHT năm 2016 về khai thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp cho thuê tài chính do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3102/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2014 Kính gửi: Công ty Cổ phần Kenee Việt Nam Địa chỉ: 38 A Lê Văn...
 13. Son.Tran

  Công văn 3124/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3124/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Galvin May Đ/chỉ: Số 151, Đường Nguyễn...
 14. Son.Tran

  Công văn 18175/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với đầu máy động cơ nổ dùng cho sản xuất nông nghiệp do Cục thuế thành phố Hà N

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18175/CT-HTr V/v: giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV cơ khí Trần Hưng Đạo Địa chỉ: 114 Mai Hắc Đế, Hai Bà...
 15. Son.Tran

  Công văn 3093/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3093/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận 5 Địa chỉ: 262-264-266 Trần...
 16. Son.Tran

  Công văn 3040/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3040/CT-TTHT V/v: Thuế suất giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thời Trang Dawn Địa chỉ: Số 63 Lò...
 17. Son.Tran

  Công văn 2976/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng nông sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2976/CT-TTHT V/v: Thuế suất thuế giá trị gia tăng. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ thương mại An Khôi Địa chỉ...
 18. Son.Tran

  Công văn 2895/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2895/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Y Tế Hoa Lâm Shangri-La Địa chỉ: 532A Kinh Dương...
 19. Son.Tran

  Công văn 2883/CT-KK năm 2016 về công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2883/CT-KK V/v công nhận doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Sam & Sassy Dịch Vụ...
 20. Son.Tran

  Công văn 2825/CT-TTHT năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2825/CT-TTHT V/v: Thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cát Thái Địa chỉ: 55...
Top