Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 39319/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39319/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Bộ Tài chính Cục thuế TP Hà Nội nhận được Phiếu chuyển...
 2. Son.Tran

  Công văn 38120/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 38120/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Hankyu Hanshin Express Việt Nam Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Đào Duy...
 3. Son.Tran

  Công văn 36604/CT-HTr năm 2016 về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp dự án đầu tư mở rộng do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36604/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam (Địa chỉ: Lô B-6, KCN Thăng Long...
 4. Son.Tran

  Công văn 35264/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi thuê nhà của cá nhân do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35264/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán Mirae Asset Wealth Management (Việt Nam) - Chi...
 5. Son.Tran

  Công văn 35078/CT-HTr năm 2016 về trả lời chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản hỗ trợ di dời cơ sở sản xuất kinh doanh ra khỏi đô thị d

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35078/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016 Kính gửi: Viện Công nghệ (Địa chỉ: Số 25 Vũ Ngọc Phan, Quận Đống Đa, TP Hà Nội) MST...
 6. Son.Tran

  Công văn 3951/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khoản trích lập dự phòng giảm giá bất động sản khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Th

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3951/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ Phần Dịch Vụ và Hóa Chất Dầu Khí SBD Địa chỉ: 27...
 7. Son.Tran

  Công văn 22142/CT-HTr năm 2016 về giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22142/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Trung tâm ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng nghiệp vụ KTTV&MT (Địa chỉ: 24C Bà...
 8. Son.Tran

  Công văn 21070/CT-HTr năm 2016 chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bàn giao tài sản bảo đảm do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21070/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (Địa chỉ: số 34A-34B Hàn Thuyên, quận Hai...
 9. Son.Tran

  Công văn 21071/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21071/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam (Địa chỉ: Km 1.5 Pháp Vân, Công viên Yên...
 10. Son.Tran

  Công văn 3156/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3156/CT-TTHT V/v: chính sách thuế. Tp Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Saritasa Việt Nam Địa chỉ: 58 Nguyễn Đình Chiểu, Phường...
 11. Son.Tran

  Công văn 3107/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3107/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Japan Pack System Việt Nam Địa chỉ: P.03, Campus...
 12. Son.Tran

  Công văn 18355/CT-HTr năm 2016 trả lời chính sách thuế trường hợp hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn ưu đãi đầu t

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18355/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Xây dựng Phát triển Thủ đô (Địa chỉ: Lô 16, KCN Quang Minh...
 13. Son.Tran

  Công văn 2776/CT-TTHT năm 2016 về thuế thu nhập doanh nghiệp hoạt động chuyển nhượng bất động sản do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2776/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập doanh nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op Địa chỉ...
 14. Son.Tran

  Công văn 2764/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2764/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-Ichi Việt Nam Địa chỉ...
 15. Son.Tran

  Công văn 14748/CT-HTr năm 2016 giải đáp chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển nhượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài do Cục thu

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14748/CT-HTr V/v: giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam (Địa chỉ: khu công nghiệp Nội...
 16. Son.Tran

  Công văn 14750/CT-HTr năm 2016 giải đáp chính sách thuế về khoản chi được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp và xử lý hóa đơn đ

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14750/CT-HTr V/v: giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty cổ phần Vinlinks (Đ/c: Tầng 5, tòa nhà 3D, phố Duy Tân, phường Dịch...
 17. Son.Tran

  Công văn 2633/CT-TTHT năm 2016 về các khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2633/CT-TTHT V/v: thuế nhà thầu Tp Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 3 năm 2015 Kính gửi: Công ty liên doanh cao ốc Indochine Địa chỉ: 1 Lê Quý Đôn, P.5, Q.3...
 18. Son.Tran

  Công văn 2579/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2579/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP Địa chỉ: Số 4 Đường Bến Nghé...
 19. Son.Tran

  Công văn 2592/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2592/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Asia Alliance Partner Việt Nam Địa chỉ: 140...
 20. Son.Tran

  Công văn 2475/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2475/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Shinkawa Việt Nam Địa chỉ: Tòa Nhà QTSC 9 Đường...
Top