Kết quả tìm kiếm

 1. Son.Tran

  Công văn 6466/CT-HTr năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ, xuất khẩu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6466/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu thương mại và dịch vụ Vinh Thịnh Địa chỉ: Số...
 2. Son.Tran

  Công văn 6465/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế đối với việc xuất hóa đơn và thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA viện trợ không hoàn

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6465/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Ban quản lý Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của Châu Âu Đ/c...
 3. Son.Tran

  Công văn 6470/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vận tải quốc tế do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6470/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Yamato Logistics Việt Nam (Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà Trung tâm...
 4. Son.Tran

  Công văn 6461/CT-HTr năm 2016 về kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với văn phòng cho thuê lại do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6461/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Chi nhánh Hà Nội-Công ty TNHH Hyundai Vinatrans Logistics Mã số thuế...
 5. Son.Tran

  Công văn 6299/CT-HTr năm 2016 về ngày lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6299/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Bao bì Habeco (Đ/c: Lô 2ha, cụm Công nghiệp nhà máy bia Hà...
 6. Son.Tran

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6307/CT-HTr V/v giải đáp

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6307/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP GMO Runsystem (Địa chỉ: Số 118 Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai...
 7. Son.Tran

  Công văn 6314/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6314/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Hồ Tây Một Thành Viên - Trung tâm quản lý và cho thuê...
 8. Son.Tran

  Công văn 6310/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với cơ sở có hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý do Cục thuế thành phố Hà Nội ban

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6310/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam...
 9. Son.Tran

  Công văn 6315/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với chi nhánh do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6315/CT-HTr V/v trả lời chính sách thuế Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II (Việt Nam) (Địa chỉ: ấp Bình Phú, xã...
 10. Son.Tran

  Công văn 1116/CT-TTHT năm 2016 về khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1116/CT-TTHT V/v: Khai thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam Địa chỉ...
 11. Son.Tran

  Công văn 1089/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ chuyển phát nhanh do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1089/CT-TTHT V/v: thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam Địa chỉ: 169 Điện...
 12. Son.Tran

  Công văn 998/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 998/CT-TTHT V/v: Kỳ tính thuế TNDN. Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Thông Tin và Truyền Thông Địa chỉ: 27...
 13. Son.Tran

  Công văn 1020/CT-TTHT năm 2016 về kê khai thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1020/CT-TTHT V/v: Kê khai thuế giá trị gia tăng Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Công ty CP Chế Biến Thực phẩm Hóc Môn Địa chỉ: Số...
 14. Son.Tran

  Công văn 1015/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động sản xuất phim quảng cáo 30s do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1015/CT-TTHT V/v hóa đơn chứng từ TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Công ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Trúc AA Địa chỉ: 15 Nguyễn Duy Hiệu...
 15. Son.Tran

  Công văn 1041/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1041/CT-TTHT V/v: chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Tổng Công ty Du lịch Sài gòn TNHH MTV Địa chỉ: 23 Lê Lợi, Quận...
 16. Son.Tran

  Công văn 1028/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế đối với phương pháp tính thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1028/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2016 Kính gửi: Viện nghiên cứu kỷ lục Địa chỉ: 313/14 Nguyễn Trọng Tuyển...
 17. Son.Tran

  Công văn 958/CT-TTHT năm 2016 về thuế giá trị gia tăng dịch vụ cung cấp cho Doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 958/CT-TTHT V/v: Thuế thu nhập cá nhân. TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2015. Kính gửi: Công ty TNHH Loreal Việt Nam Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Vincom...
 18. Son.Tran

  Công văn 5289/CT-HTr năm 2016 vướng mắc thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5289/CT-HTr V/v giải đáp chính sách thuế Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (Đ/c: Km9+200, đường Nguyễn Trãi...
 19. Son.Tran

  Công văn 889/CT-TTHT năm 2016 về chính sách thuế khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa tổn thất do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 889/CT-TTHT V/v chính sách thuế TP. Hồ Chí Minh , ngày 29 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình Đ/chỉ...
 20. Son.Tran

  Công văn 886/CT-TTHT năm 2016 về thuế suất thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 886/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014 Kính gửi: Ngân hàng TMCP Phương Đông Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1...
Top