Kết quả tìm kiếm

 1. phatnq2002

  access project dùng nhiều csdl sql server

  Ðề: access project dùng nhiều csdl sql server Trên Access không có cơ chế mở cùng lúc 2 connection đến 2 database khác nhau.
 2. phatnq2002

  Quỹ CLB Cầu lông Miền Nam

  Ðề: Quỹ CLB Cầu lông Miền Nam Hiện tại, CLB sinh hoạt vào mỗi sáng CN, từ 8h00 - 10h00, tại sân FOSUP, đối diện chùa Phổ Quang, q. Tân Bình (sau SVĐ Quân khu 7), sân số 7. Phí tham gia 100K/tháng (tiền sân + nước uống + cầu). Trang phục, vợt tự trang bị. Bạn có thể liên lạc với Loan76 nhé.
 3. phatnq2002

  Ngày tháng năm trong excel ?

  Ðề: Ngày tháng năm trong excel ? Bạn làm cùng một tập tin Excel hay mỗi mẫu sổ lại làm một file Excel? Tất cả làm cùng trên một máy hay trên nhiều máy? * Nếu làm trên một máy thì không có hiện tượng này đâu.
 4. phatnq2002

  Chúc mừng sinh nhật anh phatnq2002 16/3

  Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh phatnq2002 16/3 Câu chúc này anh thik nhứt nè. Chỉ có siu nhưn là rành rẽ "cái kia" nhứt của anh Phật.
 5. phatnq2002

  sử dụng bảng nháp(tmp) trong sql server

  Ðề: sử dụng bảng nháp(tmp) trong sql server Thêm vào cái bảng tạm một cái field userId, lúc đó thì DELETE FROM tmp WHERE UserId = @UserId INSERT INTO tmp(..., UserId) SELECT ....., @UserId FROM .....
 6. phatnq2002

  Bỏ toàn bộ CP khấu hao TSCĐ và Phân bổ đồ dùng VP năm 2010

  Ðề: Bỏ toàn bộ CP khấu hao TSCĐ và Phân bổ đồ dùng VP năm 2010 Giữ nguyên hiện trường. Đó là lời khuyên chân thành. Bởi qua năm sau, nếu công ty lỗ nữa thì sao? Lùi thêm năm nữa chăng? Lúc đó sẽ giống như con rắn nuốt chính cái đuôi của mình. Có thể điều này làm phật ý sếp và rủi ro bị out là...
 7. phatnq2002

  Kỷ niệm 5 năm ngày cưới

  Ðề: Kỷ niệm 5 năm ngày cưới Em ơi, anh đây 20 năm rồi nè, chưa thèm nói đây !!!!!!!!!!! :dangyeu: 5 năm mới là giai đoạn đầu thôi, vậy hãy ráng thêm 5 năm nữa nhé. Sau 5 năm nữa thì tính tiếp. :sohappy:
 8. phatnq2002

  Góc dành riêng cho Liverpool FC.

  Ðề: Góc dành riêng cho Liverpool FC - WE(Liverpudlians) LOVE LIVERPOOL 3-1 nghiêng về Liver. Sướng !!!
 9. phatnq2002

  Gán giá trị của checkbox trên formMain đến các bản ghi trong subform

  Ðề: Gán giá trị của checkbox trên formMain đến các bản ghi trong subform Private Sub Check1_AfterUpdate() CurrentDb.Execute "UPDATE table SET field = " & Check1 subform.Requery End Sub
 10. phatnq2002

  Nếu được nói 3 từ về tình yêu của bạn, bạn sẽ nói gì ?

  Ðề: Nếu được nói 3 từ về tình yêu của bạn, bạn sẽ nói gì ? NHANH, ĐÚNG, ĐỦ :gatdau:
 11. phatnq2002

  Đi đổ xăng. Gấp gấp

  Ðề: Đi đổ xăng. Gấp gấp Ngạn ngữ có câu: Mọi người đều tiến lên, mình đứng yên, nghĩa là mình tụt hậu Nay thì: Giá cả tiến lên, lương mình giữ nguyên, nghĩa là mình bị giảm lương !!!!!!!!! Quả là: theo lý thuyết làm lâu năm thì được tăng lương, còn thực tế thì làm lâu năm thì được giảm lương.
 12. phatnq2002

  Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010

  Ðề: Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010 Invalid Argument nghĩa là các tham số truyền vào không đúng. Vậy bạn phải xem lại cú pháp của hàm CreateDatabase xem những thông số như thế còn đúng không khi ở trong Access 2010
 13. phatnq2002

  Lôi Công thưc Trong excel

  Ðề: Lôi Công thưc Trong excel Trước tiên, công thức phải bắt đầu bằng dấu = Thứ hai, nếu máy bạn định dạng dấu phân cách là dấu chấm phẩy (thay vì dấu phẩy) thì khi bạn nhập vào công thức, các dấu phân cách tham số của hàm bạn phải sử dụng dấu chấm phẩy. Theo tôi, bạn bị trường hợp này.
 14. phatnq2002

  đánh số thứ tự

  Ðề: đánh số thứ tự Nếu là số thứ tự thì bạn cứ để nó là 1, 2, 3, ... theo nguyên dạng đi. Sau đó, bạn chọn cột STT, Format-Cells, tab Number, Category chọn Custom. Type: gõ vào nếu muốn có 1 số 0 ở trước thì gõ 00, 2 số 0 ở trước thì 000, ...
 15. phatnq2002

  Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010

  Ðề: Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010 Ở ngay cái note TrichXong, dưới hoặc trên MsgBox, cho cái MsgBox Err.Number & Err.Description, coi hệ thống hiện lỗi gì để biết đường mà bug.
 16. phatnq2002

  Bỏ qua phím shift trong access project

  Ðề: Bỏ qua phím shift trong access project 1. Chỉ cần thay câu tương tự trong MDB bằng: CurrentProject.Properties.Add "AllowBypassKey", False ' hoặc True tùy theo mục đích 2. Dùng Recordset để mở, nếu không muốn làm thay đổi nội dung của view. Dùng cú pháp sau nếu có thay đổi nội dung của...
 17. phatnq2002

  Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010

  Ðề: Code không chạy khi chuyển từ Access 2003 sang Access 2010 Dim MyWorkSpace As DAO.WorkSpace, MyDatabase As DAO.Database Set MyWorkSpace = DAO.DBEngine.Workspaces(0) Thử xem sao.
 18. phatnq2002

  Đã ai gặp cách định khoản Nợ/Có 112 chưa ạ

  Ðề: Đã ai gặp cách định khoản Nợ/Có 112 chưa ạ Không nhất thiết phải thế đâu bạn. Ở bên công ty tôi, kế toán họ làm cái vụ này thường xuyên. Rút tiền từ tài khoản này, chuyển sang tài khoản kia. Nhưng vẫn cứ là N 112 - ngân hàng A, C 112 - ngân hàng B bình thường. Họ vẫn theo dõi đầy đủ...
 19. phatnq2002

  Cơ sở dữ liệu Access nhiều người người dùng

  Ðề: Cơ sở dữ liệu Access nhiều người người dùng Vào bỏ cái lệnh đó ra thay bằng: DoCmd.RunCommand acCmdSaveRecord
 20. phatnq2002

  Truyền tham số từ form vào query trong access project

  Ðề: Truyền tham số từ form vào query trong access project Nếu text1 là số: CurrentProject.Connection.Excecute "stored_procedure_name " & text1 Nếu text1 là chuỗi: CurrentProject.Connection.Excecute "stored_procedure_name N'" & text1 & "'" Nếu text1 là ngày...
Top