Kết quả tìm kiếm

 1. chudinhxinh

  Xuất hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

  Xuất hóa đơn đối với trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế – Doanh nghiệp bị đóng MST nhưng vẫn xuất hóa đơn đơn do sơ sót hoặc do không nhận được thông báo đóng MST mà vẫn xuất hóa đơn thì xử lý như thế nào? – Hóa đơn đã xuất giao khách hàng thì xử lý như thế nào? *Các nguyên nhân...
 2. chudinhxinh

  Mua xe ô tô cũ của cá nhân

  Mua xe ô tô cũ của cá nhân –Mua xe ô tô cũ đã qua sử dụng của cá nhân không có hoá đơn thì chi phí khấu hao có được cho vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN không? –Để là chi phí hợp lý cần chứng từ hồ sơ thủ tục gì? *Vấn đề 01: về thuế GTGT –*Căn cứ: Theo điều 5...
 3. chudinhxinh

  Lợi nhuận được chia của chủ DNTN và TNHH 1TV có chịu thuế TNCN

  Lợi nhuận được chia của chủ DNTN và TNHH 1TV có chịu thuế TNCN –Lợi nhuận sau khi nộp thuế TNDN được chia cho chủ Cong ty TNHH 1TV có chịu thuế TNCN? –Có phải kê khai thuế TNCN? 1. Thời điểm trước ngày 01/01/2015 ***Căn cứ: –Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007...
 4. chudinhxinh

  Xử lý hóa đơn xuất bị sai

  Xử lý hóa đơn xuất bị sai – Doanh nghiệp trong quá trình giao dịch hai bên đã xuất hóa đơn? Nhưng sau đó phát hiện là đã lâp sai thì bên Bán và bên Mua xử lý ntn? – Vậy doanh nghiệp cần phải làm gì? Tủ tục ra sao? Được quy định ở văn bản pháp lý nào? ***Căn cứ: – Điều 20 khoản 1,2,3 Thông...
 5. chudinhxinh

  Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ

  Chính sách thuế TNCN đối với lao động thời vụ – Lao động thời vụ có phải khấu trừ 10% thuế TNCN không? Để không khấu trừ 10% người lao động cần phải làm gì – Lao động thời vụ thì việc đăng ký mã số thuế là thời điểm nào? ***Căn cứ: –Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25, Thông tư số 111/2013/TT-BTC...
 6. chudinhxinh

  Chi phí thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa

  Chi phí thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa –Doanh nghiệp phát sinh Chi phí thuê xe ba gác, xe ôm của cá nhân để vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn xử lý như thế nào để tính vào chi phí hợp lý? –Có phải khấu trừ thuế TNCN đối với cá nhân chạy xe hay không? ***Về thuế...
 7. chudinhxinh

  Không tính tiền chậm nộp thuế

  Không tính tiền chậm nộp thuế Về đôn đốc nộp NSNN khi NNT được NSNN thanh toán và thời gian không tính tiền chậm nộp Về không tính tiền chậm nộp đối với khoản lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp ngân sách nhà nước ***Căn cứ: - Khoản 1 Điều 106 Luật Quản lý thuế (được...
 8. chudinhxinh

  Xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng

  Xuất hóa đơn GTGT đối với quà tặng hội nghị khách hàng –Doanh nghiệp lâu nay chúng ta tổ chức hội nghị có phát sinh tặng quà cho khách hàng thì việc xuất hóa đơn như thế nào? –Xuất hóa đơn cho quà tặng có giá trị > 200.000 cho từng đối tượng tặng quà hay gộp chung các đối tượng khách hàng...
 9. chudinhxinh

  Hóa Đơn cho của công ty kinh doanh Xăng dầu

  Hóa Đơn cho của công ty kinh doanh Xăng dầu – Công ty kinh doanh xăng dầu thì xuất hóa đơn như thế nào? – Thời điểm xuất hóa đơn như thế nào? – Thời điểm xuất hóa đơn? và vi phạm về hoa đơn như thế nào? *Căn cứ: –Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 hướng dẫn thi hành nghị định...
 10. chudinhxinh

  Cấn trừ công nợ ba bên

  Cấn trừ công nợ ba bên – Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào? – Cần những thủ tục gì? *****Căn cứ: – Tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài – Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính –...
 11. chudinhxinh

  Xử lý số thuế nộp thừa nộp dư khi có quyết định của cơ quan chức năng

  Xử lý số thuế nộp thừa nộp dư khi có quyết định của cơ quan chức năng –Doanh nghiệp bị truy thu tiền thuế và có nộp tiền dư, nộp thừa thì việc hoàn trả tiền lãi cho người nộp thuế như thế nào? –Doanh nghiệp có được hoàn lại tiền thuế hay không? ***Căn cứ: +++Về xử phạt vi phạm hành chính...
 12. chudinhxinh

  Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 02 nơi trở lên

  Giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập 02 nơi trở lên –Cá nhân trong năm có thu nhập 02 nơi trở lên thì việc lựa chọn giảm trừ giản cảnh bản thân như thế nào? –Giảm trừ người phụ thuộc như thế nào? ***Căn cứ: –Điểm c khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày...
Top