Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Chi phí tiếp thị, khuyến mãi

  Ðề: Chi phí tiếp thị, khuyến mãi Thông tư 135/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của BTC về CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH XÃ HỘI HÓA ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC, DẠY NGHỀ, Y TẾ, VĂN HÓA,THỂ THAO, MÔI TRƯỜNG quy định: Các chi phí hợp lệ theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008...
 2. T

  Thuế TNCN người làm 2 công ty

  Ðề: Thuế TNCN người làm 2 công ty Theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC thì các cá nhân có từ 2 nơi thu nhập bắt buộc phải tự quyết toán thuế TNCN theo mẫu 09 và 09A, 09B, 09C. Công ty của bạn chỉ quyết toán thu nhập đã chi trả và số thuế TNCN đã khấu trừ của 5 cá nhân trên theo mẫu 05 và 05A...
 3. T

  HẠCH TOÁN PHÂN PHỐI LNST

  Ðề: HẠCH TOÁN PHÂN PHỐI LNST Không phải làm gì cả, vì lợi nhuận sau thuế bản thân nó là vốn chủ sở hữu rồi! Nếu chia lợi nhuận bổ sung nguồn vốn kinh doanh (411) thì phải hạch toán cả chi tiết các thành viên góp vốn, khi đó phải thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bổ sung về vốn...
 4. T

  quỹ PT Khoa học công nghệ

  Ðề: quỹ PT Khoa học công nghệ Do năm 2009 phần kế toán trích lập quỹ khoa học và phát triển công nghệ chưa được hướng dẫn cụ thể, về chính sách thuế TNDN thì đây là điểm mới theo Thông tư số 130/2008/Tt-BTC ngày 26/12/2008: Vì vậy trong năm 2009 kế toán nên xử lý trực tiếp khoản trích này...
 5. T

  HƯỚNG DẪN CHUYỂN LỖ PL03-2A/TNDN

  Ðề: HƯỚNG DẪN CHUYỂN LỖ PL03-2A/TNDN Theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 từ năm 2007 doanh nghiệp không phải đăng ký kế hoạch chuyển lỗ. Số lỗ của Cty bạn đã làm kế hoạch chuyển nhưng chưa chuyển thì từ năm 2007 số lỗ đã kế hạch chuyển nhưng chưa chuyển này được quyền chuyển...
 6. T

  Có được xem là thanh toán qua NH?

  Ðề: Có được xem là thanh toán qua NH? Hỏi: Trả lời: Vì: Suy diễn!
 7. T

  Chúc mừng sinh nhật Admin Trần Tuấn 28/3

  Ðề: Chúc mừng sinh nhật Admin Trần Tuấn 28/3 Chúc sinh nhật em tràn ngập hân hoan và hạnh phúc!
 8. T

  Có được xem là thanh toán qua NH?

  Ðề: Có được xem là thanh toán qua NH? Hợp đồng kinh tế ngoài bản chính đã ký còn bao gồm cả các phụ lục kèm theo! Vì vậy nếu trong hợp đồng đã ký không có điều khoản bù trừ công nợ thì khi tiến hành bù trừ cần bổ sung phụ lục cho việc bù trừ này.:noel1:
 9. T

  ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

  Ðề: ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Bạn nên cho biết thông tin thời điểm thành lập doanhg nghiệp từ dự án đầu tư thì mới xác định được ưu đãi theo các văn bản ban hành. Một số thông tin bạn tham khảo nhé: - Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên không thuộc địa bàn ưu đãi từ trước tới nay theo các...
 10. T

  Hồ sơ nộp cho cơ quan thuế

  Ðề: Hồ sơ nộp cho cơ quan thuế Lập luận bằng cách dẫn các văn bản quy định mà bạn biết. Các quy định trên cả cơ quan thuế và doanh nghiệp đều có trách nhiệm phải thực hiện đúng.:thodai:
 11. T

  Có nộp thuế TNDN không khi có thu nhập khác nhưng kết quả quyết toán thì lỗ?

  Ðề: Có nộp thuế TNDN không khi có thu nhập khác nhưng kết quả quyết toán thì lỗ? Theo hướng dẫn của Thông tư 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì trường hợp của cty bạn không phát sinh thuế TNDN phải nộp.
 12. T

  Quyết toán thuế TNCN đối với người có thu nhập 2 nơi

  Ðề: Quyết toán thuế TNCN đối với người có thu nhập 2 nơi Cty bạn phải quyết toán thuế TNCN (số thu nhập đã chi trả và số đã khấu trừ của các cá nhân) theo mẫu 05kk, 05A và 05B (không khai phần Quyết toán thay). Các cá nhân phải tự làm quyết toán thuế TNCN theo mẫu 09, 09A, 09B, 09C.
 13. T

  Chúc mừng sinh nhật anh BaoCông 16/03

  Ðề: Chúc mừng sinh nhật anh BaoCông 16/03 Chời, muộn quá! Chúc em sinh nhật có nhiều bạn gái đến nhé! :noel1: Bận bịu quá hôm nay mới nhớ ra sinh nhật của Bao Công! :jfbq00191070412ahu0: Sinh nhật vui tít mít đến hôm nay chưa thấy về! Cưa cùn sau bác M! :xinloinhe:
 14. T

  tại sao QT TNCN trong 2.5 ko có mã vạch

  Ðề: tại sao QT TNCN trong 2.5 ko có mã vạch Phần mềm ứng dụng quyết toán thuế TNCN khi in ra không có mã vạch là vì: Ngoài bản giấy gửi đến cơ quan thuế, người khai quyết toán gửi thêm file dữ liệu đã kết xuất ra qua internet hoặc USB hoặc đĩa đến cơ quan thuế. Như vậy không cần mã vạch nữa.
 15. T

  PM QTTNCN 1.0 bị lỗi?

  Ðề: PM QTTNCN 1.0 bị lỗi? Cả 2 phần mềm này đều sử dụng để quyết thuế TNCN cho các đối tượng được. Tuy nhiên phần mềm 1.0 chỉ có 1 chức năng quyết toán thuế TNCN do đó các cá nhân hoặc đơn vị hành chính sự nghiệp nên dùng phần mềm này cho "nhẹ". Phần mềm 2.5.0 có nhiều chức năng: Quyết...
 16. T

  Hải Quan ấn định lại giá trị NK trên TKHQ?

  Ðề: Hải Quan ấn định lại giá trị NK trên TKHQ? Nếu Hải quan ấn định giá để tính thuế ở khâu nhập khẩu thì giá vốn để tính chi phí hợp lý là giá invoce. Chỉ là giá ấn định để tính thuế khâu nhập khẩu, giá này không phải là giá vốn để tính chi phí hợp lý đâu Rồng?
 17. T

  Tiền thù lao hội đồng quản trị có chịu thuế TNCN

  Ðề: Tiền thù lao hội đồng quản trị có chịu thuế TNCN Theo Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của BTC thì đó là thu nhập chịu thuế TNCN: Như vậy theo luật thuế TNDN thì khoản chi cho thành viên hội đồng quản trị (không tham gia điều hành DN) không tính chi phí hợp lý. Theo Luật thuế...
Top