Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN!

  Ðề: Thắc mắc việc tính trừ thu nhập chịu thuế TNCN! Chi ăn ca theo luật thuế TNDN thì được tính cả vào chi phí mà không bị hạn chế. Nhưng đối với thuế TNCN thì nếu chi vượt mức định lượng ăn ca theo Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2008 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ ĂN...
 2. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Chỉ cần biết 6 tháng Vansi đã nhận bao nhiêu tiền lương của bao nhiêu đơn vị là được roài! Hề, hề lo chi, chỉ cần năm nay hoặc vài năm sau có mã là được roài. Miễn là Vansi đã được 10 anh kia khai thu nhập đã trả và số đã...
 3. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Yên tâm đi chú, quản được ráo! VD: Vansi làm cho 10 tổ chức, cá nhân trả thu nhập. 10 anh kia phải quyết toán thu nhập và số khấu trừ của Vansi (Không quyết toán thay Vansi, không cần biết phải nộp của Vansi trong năm là...
 4. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Cơ quan thuế sẽ biết, mặc định thế roài! :daotac: Cty nếu cá nhân kia uỷ quyền thì cá nhân chịu trách nhiệm về sự khai báo sai, công ty căn cứ theo uỷ quyền thì không sao. Trình đã luyện tới đỉnh, đang xuống núi roài...
 5. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Biết chứ, khi nhập xong dữ liệu vào thì máy từ TCT sẽ báo ngay, chú yên tâm đi. Quan trọng là cá nhân đó phải có mã số thuế hoặc chứng minh thư hoặc hộ khẩu (thiếu 3 cái này không giảm trừ gia cảnh hay quyết toán được!)...
 6. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Theo Thông tư 84/2009/TT-BTC thì không phải quyết toán đối với: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh thì phải Quyết toán theo mẫu 09 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày...
 7. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Người phụ thuộc được tính trừ từ khi phát sinh người phụ thuộc chứ đâu phải từ khi phát sinh thu nhập? Trong năm 2009 vì 6 tháng đầu năm miễn thuế nên chỉ tính 6 tháng cuối năm, bình thường không miễn thì quyết toán thuế...
 8. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Không làm mình vẫn phải ăn, con vẫn phải nuôi vẫn được trừ.
 9. T

  Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào?

  Ðề: Thuế TNCN trường hợp không làm đủ 6 tháng thì quyết toán thế nào? Trường hợp cá nhân này có hợp đồng LĐ và chỉ có duy nhất thu nhập ở một công ty đang làm và uỷ quyền cho công ty này quyết toán thuế TNCN thì khai theo mẫu 05 và 05A ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC. Khi đó tính...
 10. T

  Chúc mừng sinh nhật DaLat 26/2

  Ðề: Chúc mừng sinh nhật DaLat 26/2 Chúc chú em Đà Lạt đã đủ tuổi hẹn hò nhé!
 11. T

  Điền vào cột [13] trong mẫu số 05A/BK-TNCN như thế nào?

  Ðề: Quyết toán thuế TNCN năm 2009 Chỉ tiêu số 13 trong Mẫu số: 05A/BK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BTC ngày 05/02/2010 của Bộ Tài chính) Là TNCT làm căn cứ tính giảm thuế được quy định tại Thông tư số 176/2009/TT-BTC ngày 9/9/2009 của BTC.
 12. T

  Mua hàng 2 đơn vị trực thuộc

  Ðề: Mua hàng 2 đơn vị trực thuộc Được khấu trừ, vì đó là mua của 2 đơn vị khác nhau.
 13. T

  Chia buồn cùng Gautruc_1905

  Ðề: Chia buồn cùng Gautruc_1905 Xin chia buồn cùng bạn và gia đình!
 14. T

  Quên 01 hoá đơn đầu ra tháng 12/2009 không vào ?

  Ðề: Quên 01 hoá đơn đầu ra tháng 12/2009 không vào ? Nay lập báo cáo TC và quyết toán thuế TNDN thì vào đi. Riêng thuế GTGT thì khai điều chỉnh bổ sung vào kỳ tháng 01/2010 hoặc tháng sau nữa. À mà cứ nghỉ Tết đi sau Tết làm còn kịp đó.
 15. T

  Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay...

  Ðề: Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay... Ờ từ dùng và từ chạy...khác nhau nhưng không mâu thuẫn! :dotphao:
 16. T

  Có nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đối với chi nhánh chuẩn bị chuyển đổi thành pháp nhân khác?

  Ðề: Thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam Trường hợp này là thay đổi thông tin đăng ký thuế của công ty cũ chứ không phải là thành lập mới. Do đó chỉ nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam công ty này theo vốn đăng ký năm 2009. Sang năm 2011 nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam theo vốn đăng ký mới.
 17. T

  Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay...

  Ðề: Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay... Chưa chạy sao khấu hao! Tháng 7 chạy thì khấu hao, tài sản nào dùng không cần biết nó đạt bao nhiêu công suất mà khấu hao theo khung quy định.
 18. T

  Có nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đối với chi nhánh chuẩn bị chuyển đổi thành pháp nhân khác?

  Ðề: Thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam Đoạn mầu đỏ bạn nói rõ hơn xem? Nếu chỉ là thay đổi vốn đăng ký và sắp xếp lại doanh nghiệp thì nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam theo vốn đăng ký năm 2009. Nếu giải thể đơn vị cũ thành lập mới doanh nghiệp thì nộp môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam công ty mới theo vốn đăng ký mới. (công ty cũ vẫn phải nộp môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam...
 19. T

  Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay...

  Ðề: Khấu hao TSCD đang xd dở dang, vốn hóa chi phí lãi vay... Trước hết, ở công ty này mỗi hạng mục công trình, hoặc mỗi tài sản trong hạng mục công trình đều có thể là một tài sản riêng biệt để tính trích khấu hao tuỳ theo đơn vị hạch toán. (ngay cả hệ thống ống cũng có thể tách ra theo hạng...
 20. T

  Có nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam đối với chi nhánh chuẩn bị chuyển đổi thành pháp nhân khác?

  Ðề: Thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam Theo Thông tư số 42/2003/Tt-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính thì: Như vậy nếu công ty thay đổi vốn đăng ký vào đầu năm 2010 thì vẫn nộp thuế môn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam theo vốn đăng ký của năm 2009.
Top