Kết quả tìm kiếm

 1. huyentrang88

  Em nói rõ ra là...thuế TNDN ? Hay lỗ hay thuế phải nộp?

  Em nói rõ ra là...thuế TNDN ? Hay lỗ hay thuế phải nộp?
 2. huyentrang88

  Những thông tin nào thay đổi thì mới ghi. Mà em hỏi lại chi cục quản lý bên em xem có phải chỉ...

  Những thông tin nào thay đổi thì mới ghi. Mà em hỏi lại chi cục quản lý bên em xem có phải chỉ thay đổi chỉ tiêu vốn mới phải làm tờ khai 08-MST hok nhé.
 3. huyentrang88

  Chị gửi mail rồi nhé.

  Chị gửi mail rồi nhé.
 4. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 :D

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 :D
 5. huyentrang88

  Khấu hao TSCĐ

  Ðề: Khấu hao TSCĐ Sử dụng tài sản cho bộ phận nào thì tiến hành trích khấu hao cho bộ phận đó. Như bạn hạch toán là trích KH cho bộ phận quản lý. Với TS được mua bằng quỹ Đầu tư phát triển, XDCB thì thực hiện thêm bút toán KC nguồn vốn.
 6. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong bạn ủng hộ. Cảm ơn b nhìu :x
 7. huyentrang88

  Vote cho b rùi nhé :D Thanks b đã vote cho mình :x

  Vote cho b rùi nhé :D Thanks b đã vote cho mình :x
 8. huyentrang88

  Vote cho b rồi. Vote cho mình nhé :D Thanks :x...

  Vote cho b rồi. Vote cho mình nhé :D Thanks :x http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411
 9. huyentrang88

  Cảm ơn b đã vote cho mình :x

  Cảm ơn b đã vote cho mình :x
 10. huyentrang88

  Mình vote cho bạn rồi. Bạn vote cho mình nhé. Cảm ơn b nhìu :x...

  Mình vote cho bạn rồi. Bạn vote cho mình nhé. Cảm ơn b nhìu :x http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411
 11. huyentrang88

  Hi. Cảm ơn anh ạ. Vẫn còn thấp hơn nhiều bạn lắm anh ạ :D

  Hi. Cảm ơn anh ạ. Vẫn còn thấp hơn nhiều bạn lắm anh ạ :D
 12. huyentrang88

  Hi bạn. Rất vui được biết bạn và trao đổi nghiệp vụ kế toán với bạn :D

  Hi bạn. Rất vui được biết bạn và trao đổi nghiệp vụ kế toán với bạn :D
 13. huyentrang88

  Cảm ơn bạn nhiều :x

  Cảm ơn bạn nhiều :x
 14. huyentrang88

  Cảm ơn em nhiều nhé :D

  Cảm ơn em nhiều nhé :D
 15. huyentrang88

  Khấu hao TSCĐ

  Ðề: Khấu hao TSCĐ Thường theo mình biết thì tính khấu hao từ ngày bắt đầu sử dụng tài sản.
 16. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong được bạn ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều :x
 17. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong được bạn ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều :x
 18. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong được bạn ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều :x
 19. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong được bạn ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều :x
 20. huyentrang88

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411...

  http://www.bongcotdan.com/forum/net-dep-dan-ke-toan/pham-thi-huyen-trang.187921.html#post947411 Rất mong được bạn ủng hộ. Cảm ơn bạn rất nhiều :x
Top