Kết quả tìm kiếm

 1. chudinhxinh

  Hướng dẫn hạch toán sau Quyết toán Thanh tra thuế

  Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp – Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản phạt, và truy thu thuế? – Xử lý các khoản phạt và truy thu thuế như thế nào? Hạch toán ra sao? – Hướng dẫn hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu...
 2. chudinhxinh

  Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp

  Hạch toán sau thanh tra quyết toán thuế tại doanh nghiệp – Doanh nghiệp sau thanh tra thuế thường có xảy ra các khoản phạt, và truy thu thuế? – Xử lý các khoản phạt và truy thu thuế như thế nào? Hạch toán ra sao? – Hướng dẫn hạch toán, điều chỉnh sổ sách kế toán các khoản bị phạt, truy thu...
 3. chudinhxinh

  Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN

  Điều kiện làm bản cam kết thu nhập TNCN –Thuế TNCN đối với lao động thời vụ –Điều kiện làm bản cam kết thu nhập (mẫu số 02/CK-TNCN) ? –Thời điểm làm cam kết 02/CK-TNCN Vậy điều kiện để làm cam kết 02/CK-TNCN không khấu trừ thuế gồm những điều kiện sau: +++ Không khấu trừ thuế TNCN của người...
 4. chudinhxinh

  Những cách sắp xếp kho thông dụng

  Kế toán kho (Những cách sắp xếp kho thông dụng) – Những cách sắp xếp kho thông dụng cho kế toán kho gồm nhứng cách nào phổ biến nhất? – Cách sắp xếp kho sẽ quyết định việc lưu chuyển hàng tồn của doanh nghiệp? 1/ Kiểu sắp hai hàng song song –Với cách sắp xếp này việc đi và di chuyển...
 5. chudinhxinh

  Phần mềm kế toán excel Thông tư 133

  Phần mềm excel TT133 phục vụ các bạn cho kỳ báo cáo tài chính 2018 - Những công ty bạn nào đang làm theo thông tư 133 đều có thể sử dụng mẫu chung: thương mại, dịch vụ, sản xuất, xây dựng... nên không có phần biệt loại hình nhé - Bạn nào có nhu cầu sử dụng...
 6. chudinhxinh

  Thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ

  Thời điểm xuất hoá đơn GTGT khi bán hàng hoá, dịch vụ – Xác định thời điểm xuất hóa đơn đối với các loại hình: thương mại, dịch vụ, xây dựng.... – Xuất sai thời điểm có bị phạt hay không? Mức phạt cụ thể bao nhiêu? *Căn cứ: – Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC về việc DN...
 7. chudinhxinh

  Thuê máy thi công

  Thuê máy thi công –Công ty xây dựng nhưng không có máy để thi công công trình , công ty đi thuê máy của công ty khác để thực hiện công trình vậy phải hạch toán như thế nào? –Công ty có máy thi công thì phải phân bổ khấu hao và làm như thế nào? –Có phải lập định mức ca máy hay không? Có cần nhật...
 8. chudinhxinh

  Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm

  Phụ Cấp Ăn Ca Qua Các Năm
 9. chudinhxinh

  Trích trước chi phí lãi vay

  Trích trước chi phí lãi vay –Doanh nghiệp có được trích trước chi phí lãi vay hay không? –Điều kiện để được trích trước chi phí lãi vay? +++Về thuế TNDN: – Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu...
 10. chudinhxinh

  Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư

  Xử lý khi mã số thuế cá nhân bị trùng chứng minh thư – Cách Xử Lý Khi Mã Số Thuế Cá Nhân Bị Trùng Chứng Minh Thư nhân dân? – Một cá nhân có trùng tên hoặc đã bị nhầm số chứng minh nhân dân nên đã bị đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân trước đó? – Doanh Nghiệp đang khai báo và hoàn...
 11. chudinhxinh

  Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm

  Ký hợp đồng giao khoán nhân công dại diện nhóm –Công ty ký hợp đồng giao khoán nhân công cho cá nhân không có tư cách pháp nhân làm đại diện ký hợp đồng giao khoán nhân công: + Có phải nộp bảo hiểm không? + Có phải nộp thuế không?nộp các loại thuế nào đối với trường hợp giao khoán này...
 12. chudinhxinh

  Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr

  Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr –Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr/ năm phải nộp những khoản thuế nào? –Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr/ năm có phải kê khai thuế? –Cá nhân cho thuê Tài sản dưới 100tr/ năm có được cấp hóa đơn không? ***Căn cứ: – Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 4, Thông...
 13. chudinhxinh

  Mẫu-Cá nhân cho doanh nghiệp vay/ mượn

  +++ Mẫu-Cá nhân cho doanh nghiệp vay/ mượn - Cá nhân cho doanh nghiệp vay/ mượn: lãi suất 0% , thu nhập = 0đ => Thuế TNCN = 0 - Cá nhân cho doanh nghiệp vay/ mượn: lãi suất > 0% , thu nhập > 0đ => Thuế TNCN = (Tổng tiền Vay/ mượn x % lãi suất ) x 5% - Lưu ý chi phí tính thuế TNDN lãi vay: Phần...
 14. chudinhxinh

  Kế toán suất ăn công nghiệp

  Kế toán suất ăn công nghiệp 1.Lập định mức NVL chính phụ và tỉ lệ phù hợp 2.Tính giá thành chi tiết cho từng ngày theo tường khách hàng hoặc suất ăn 3.Phân bổ các yếu tố NVL phụ, SXC, Nhân công theo tiêu thức NVL chính 4.Bảng kê thu mua hàng hóa và quản trị nhân sự 5.Một số hạch toán cơ...
 15. chudinhxinh

  Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy sau ngày 01/11/2018

  Doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn giấy sau ngày 01/11/2018 – Sau ngày 01/11/2018 Doanh nghiệp có được sử dụng hóa đơn giấy không – Có bắt buộc chuyển đổi sang hóa đơn điện tử không? – Văn bản pháp lý cơ sở nào? *** Căn cứ: – Tại khoản 3 Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018...
 16. chudinhxinh

  Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm

  Tiền tăng ca làm thêm giờ có phải bắt buộc đóng bảo hiểm –Tiền tăng ca làm thêm giờ cho người lao động có phải bắt buộc đóng bảo hiểm hay không? *** Căn cứ: –Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 –Nghị định 05/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều luật của Bộ Luật Lao động...
 17. chudinhxinh

  Hướng dẫn xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là n

  Hướng dẫn xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ – Việc xác định thuế TNDN phải nộp khi có khoản lãi chênh lệch tỷ giá của tiền mặt, tiền gửi là ngoại tệ phát sinh khi đánh giá lại cuối năm tài chính như thế nào? – Các khoản đánh giá...
 18. chudinhxinh

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán 1 phần bằng tiền mặt

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán 1 phần bằng tiền mặt –Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng và 1 phần bằng tiền mặt, có được khấu trừ thuế GTGT? Có được tính vào chi phí hợp lý hay không? –Căn cứ văn bản pháp lý nào? *Căn cứ: +++Về thuế GTGT: – Điều 15 thông tư...
 19. chudinhxinh

  Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn

  Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn – Thuê xe ôm, thuê xe ô tô của cá nhân vận chuyển hàng hoá không có hoá đơn xử lý sao? – Cách xử lý chi phí vận chuyển không có hoá đơn vào chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN. 1. Câu hỏi: – Kính gửi cổng...
 20. chudinhxinh

  Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống

  Thuế GTGT cho mặt hàng cây cảnh cây giống –Cơ sở kinh doanh cây cảnh , cây lấy gỗ , cây con giống , hạt giống , phân , xơ dừa tro trấu nộp thuế GTGT như thế nào? –Thuế suất thuế GTGT khi bán cây giống? ***Căn cứ: –Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi...
Top