Kết quả tìm kiếm

 1. T

  Xử lý hóa đơn lập sai

  Tình huống thứ nhất: Doanh nghiệp có hóa đơn lập sai nhưng chưa xuất cho khách hàng. 1. Hóa đơn lập sai chưa xé khỏi quyển hóa đơn Không xé hóa đơn đã lập sai mà gạch chéo lên các liên của hóa đơn đó (vẫn lưu giữ số hóa đơn đã viết sai tại quyển hóa đơn). Lập hóa đơn mới cho đúng và xuất cho...
 2. T

  6 vướng mắc về BHXH

  Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) là sổ được cấp cho từng người lao động (NLĐ) để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ BHXH, là cơ sở để giải quyết các chế độ BHXH theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014. Nhằm giúp các bạn giải đáp các vướng mắc về sổ BHXH, chúng tôi trân trọng gửi đến các bạn cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam...
 3. T

  Cách giảm thuế TNDN trong năm tài chính

  Doanh nghiệp kinh doanh có thể dùng nhiều phương pháp điều chỉnh chi phí để giảm khoản thuế TNDN của mình. Ví dụ như : - Đăng ký trích khấu hao nhanh tài sản cố định trong trường hợp DN dự kiến có lãi nhiều hay ngược lại đăng ký trích khấu hao chậm nếu đang trong thời gian được ưu đãi miễn giảm...
 4. T

  Người phụ thuộc có phải nộp thuế TNCN

  Chuyển đổi từ người phụ thuộc sang người chịu thuế TNCN Cơ sở pháp lý: - TT 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng kí thuế. - Công văn 1818/TCT-KK ngày 29/4/2016 của cục thuế hướng dẫn về chuyển đổi mã số thuế từ người phụ thuộc thành mã số thuế cá nhân. - Cá nhân là người phụ thuộc khi phát sinh...
 5. T

  Quyết toán thuế đối với cá nhân chuyển công tác

  Theo thông tư 111/2015-BTC Điều 25 khoản 2 Điểm d quy định về khai thuế, quyết toán thuế như sau: “d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau: d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký...
Top