Kết quả tìm kiếm

 1. chudinhxinh

  Chuyển tiền nhầm vào tài khoản

  Chuyển tiền nhầm vào tài khoản –Trong quá trình giao dịch thanh toán giữa các bên khi nhân viên thực hiện giao dịch viết UNC ghi sai thông tin: Tên doanh nghiệp hoặc sai tên ngân hàng sai tài khoản mà nhân viên ngân hàng phát hiện ra khi trả cứu, ngân hàng trả lại số tiền trên UNC? –Hạch toán...
 2. chudinhxinh

  Hợp lý hóa chi phí thuê mặt bằng ?

  Chi phí thuê kho, văn phòng, chi nhánh, địa điểm kinh doanh hợp lý –Doanh nghiệp phát sinh chi phí thuê kho, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh vậy thủ tục và hồ sơ cần và đủ để là chi phí hợp lý? –Có phải đăng ký với sở kế hoạch đầu tư không? tiền thuê nhà, thuê đất để làm trụ sở văn...
 3. chudinhxinh

  Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi

  Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nếu doanh nghiệp: –Doanh nghiệp được trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi khi nào? Hồ sơ thủ tục gồm những gì? ***Căn cứ: –Khoản 3 Điều 2 và Điều 6 Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập...
 4. chudinhxinh

  Xuất hóa đơn nhân công thế nào?

  Xuất hóa đơn nhân công thế nào? ***Chi tiết câu hỏi : –Tôi muốn hỏi, công ty tôi chuyên ngành nghề về xây dựng cơ bản thì có được xuất hóa đơn nhân công mà công ty khác giao khoán phần nhân công (trên hóa đơn chúng tôi ghi là "nhân công" của công trình, còn trên hợp đồng là hợp đồng giao...
 5. chudinhxinh

  kê khai thuế như thế nào khi không có hóa đơn đầu vào hay đầu ra?

  Không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không? – Hàng tháng, hàng năm không phát sinh mua bán có phải khai thuế hay không? – Có phải nộp thuế không? – Cần phải làm những thủ tục gì? 1.Tờ khai thuế theo tháng, quý. a.Thuế GTGT. -Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 1...
 6. chudinhxinh

  Phần mềm kế toán bằng access

  Phần mềm kế toán bằng access Phần mềm kế toán bằng access AccountPro: dùng cho Win8 là tốt nhất và Access office 2003 -Chuyên dụng cho công ty xây dựng, và sản xuất, thương mại, dịch vụ - Không cần cài đặt - Phiếu thu – chi – hoạch toán kế toán - Tự động Phân bổ khấu hao: 242,214 -...
 7. chudinhxinh

  Xuất hóa đơn giảm khi hóa đơn đã kê khai thuế

  - Công ty bạn không có nhu cầu sử dụng thì xuất trả lại hàng hóa thuộc trường hợp thứ 2
 8. chudinhxinh

  Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động

  Hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng lao động –Hàng năm Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, khai trình việc sử dụng lao động khi mới bắt đầu hoạt động và phải lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động như thế nào? –Hạn nộp và chế tài vi phạm như thế...
 9. chudinhxinh

  Hóa đơn điện tử ngày lập hóa đơn khác ngày ký

  Hóa đơn điện tử ngày lập hóa đơn khác ngày ký –Doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử nhưng ngày của giao dịch phát sinh khác ngày ký hóa đơn điện tử thì có hợp lý không? –Bên bán và bên mua có bị ảnh hưởng gì không? +++ Về hóa đơn điện tử: - Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của...
 10. chudinhxinh

  Thuế TNCN và BHXH năm 2018

  Thuế TNCN và BHXH năm 2018 – Những thay đổi về thuế thu nhập Cá nhân và bảo hiểm năm 2018 như thế nào đối với hợp đồng lao động trên 3 tháng và dưới 3 tháng? *** Căn cứ: – Điều 16 khoản 2 Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 – Điều 2 khoản a, b Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 – Điều 1...
 11. chudinhxinh

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân

  Hóa đơn trên 20 triệu thanh toán bằng tài khoản cá nhân – Doanh nghiệp phát sinh chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh hóa đơn phát sinh > 20 triệu nhưng lại thanh toán bằng tài khoản từ thẻ cá nhân của giám đốc, hoặc cán bộ nhân viên quản lý trong doanh nghiệp vậy có được tính vào chi phí hợp lý...
 12. chudinhxinh

  Quy trình in sổ sách kế toán

  QUY TRÌNH LƯU TRỮ SỔ SÁCH KẾ TOÁN – In cho công ty lớn có nghiệp vụ phát sinh nhiều, và khi in số lượng giấy in ra lớn – In theo trình tự cả năm không in theo tháng, hoặc quý – In hàng loạt chứng từ nên khi in chú ý kiểm tra check dữ liệu kỹ trước khi in +++ Phần A: in sổ sách kế...
 13. chudinhxinh

  Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

  Thời hạn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn –Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn là khi nào? –Thời hạn nộp báo cáo sử dụng hóa đơn theo tháng hay quý? –Mức phạt chế tài khi báo cáo chậm tình hình sử dụng hóa đơn là như thế nào? *Về:Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sửa dụng hóa đơn +Căn cứ...
Top