Kết quả tìm kiếm

 1. R

  Kế toán tổng hợp tại công ty có đơn vị trực thuộc

  Ðề: Kế toán tổng hợp tại công ty có đơn vị trực thuộc Bạn phải loại bỏ hết 136 và 336. 2 khoản này khi cộng ngang sẽ bằng nhau. Vì chúng theo dõi công nợ nội bộ giữa Công ty với các Xí nghiệp và giữa các xí nghiệp với nhau! Còn Báo cáo KQKD thì bạn phải cộng ngang rồi. Nhưng phải loại bỏ...
 2. R

  Kế toán tổng hợp tại công ty có đơn vị trực thuộc

  Ðề: Kế toán tổng hợp tại công ty có đơn vị trực thuộc Bạn phải cộng ngang Bảng cân đối kế toán và loại khỏi Bảng phần 136 và 336 nhé! Chúc bạn làm tốt công việc của mình nhé!
 3. R

  Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ !

  Ðề: Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ ! Bạn không cần làm phụ lục. (ko ai làm vậy đâu bạn ạ) Bạn chỉ cần làm thanh lý hợp đồng và nói rõ là thanh toán như thế nào. Còn thuế TNCN thì bạn cứ khấu trừ và kê khai nộp bình thường.
 4. R

  Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ !

  Ðề: Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ ! Nhưng ở đây ông A ko đại diện cho nhóm công nhân mà chỉ đại diện cho 1 mình ông B, còn ông B là người làm và hưởng thụ trực tiếp.
 5. R

  Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ !

  Ðề: Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ ! Thế thì bạn trả lời luôn này nhé! Ông A chỉ là đại diện của Ông B mà thôi, thì bạn trả cho ai?
 6. R

  Sự khác nhau hóa đơn thông thường và hóa đơn GTGT

  Ðề: Sự khác nhau hóa đơn thông thường và hóa đơn GTGT Bạn hiểu như thế này nhé! Hóa đơn BHTT là hóa đơn đầu ra của đơn vị tính thuế không theo phương pháp khấu trừ. Hóa đơn này sẽ không có dòng thuế GTGT. Còn Hóa đơn GTGT là hóa đơn đầu ra của đơn vị tính thuế theo Phương pháp khấu...
 7. R

  Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ !

  Ðề: Thanh toán vào tài khoản nào là hợp lệ ! Trong hợp đồng còn ghi người hưởng thụ là ai ko? Nếu không thì: Bạn chuyển tiền cho Bảo Thy cũng được, nhưng phải làm Biên bản Thanh lý hợp đồng. Trong đó ghi rõ là đã trả hết số tiền (nếu cần ghi rõ là đã chuyển vào TK cho Bảo Thi, số...
 8. R

  mọi người giúp em tính giá nghiệp vụ này?

  Ðề: mọi người giúp em tính giá nghiệp vụ này? Nếu là cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam tập thì em phải tính giá xuất theo Phương pháp áp dụng (Ở đây là NT-XT). Tức là khi em xuất trả em cũng phải tính giá xuất như bình thường. (Lưu ý: mọi người cần tính cả chi phí vận chuyển vào lô hàng nhập nhé! Nghĩa là: Giá nhập =...
 9. R

  mọi người giúp em tính giá nghiệp vụ này?

  Ðề: mọi người giúp em tính giá nghiệp vụ này? Thực tế thì không có chuyện nhập kho rồi thấy không đảm bảo thì xuất trả lại đâu bạn ạ! Thường người ta xuất trả ngay khi nhập kho, khi mà bộ phận KCS kiểm tra chất lượng hàng mua về. Còn nếu là nhập mà chưa kiểm tra thì người ta chỉ là tạm...
 10. R

  chuyển tiền từ tài khoản cá nhân

  Ðề: chuyển tiền từ tài khoản cá nhân Hoàn toàn được! Bạn cứ làm hợp đồng vay là OK!
 11. R

  chuyển tiền từ tài khoản cá nhân

  Ðề: chuyển tiền từ tài khoản cá nhân Vay hay mượn đều được, nhưng phải có chứng từ chứng minh việc đó để mình có căn cứ là mình trả tiền cho nhà cung cấp bằng nguồn nào. Trong trường hợp này là Cty vay mượn bình thường, không tính lãi (hoặc lãi = 0).
 12. R

  Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"?

  Ðề: Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"? Bạn hiểu thế này nhé! Các khoản phải thu giảm tức là người ta nợ mình ít đi, hay là mình đã thu về được. Tuy nhiên là số tiền thu về không phải hoàn toàn là doanh số của kỳ này, nó có thể là doanh số của kỳ trước. Ví dụ: Dư đầu kỳ các...
 13. R

  Chi phí hoa hồng

  Ðề: Chi phí hoa hồng Việc chi tiền hoa hồng cho cá nhân thì phải được quy định trong Hợp đồng với cá nhân đó hoặc trong một văn bản quy định việc bán hàng của Công ty. Đồng thời phải có chứng từ chứng minh việc chi hoa hồng đó là đúng quy định trong hợp đồng và quy định của Công ty. Nếu...
 14. R

  Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"?

  Ðề: Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"? Bạn đang phân tích báo cáo tài chính à? Việc khoản phải thu kỳ này giảm so với kỳ trước là thể hiện việc bị chiếm dụng vốn của doanh nghiệp giảm. Điều này là tốt cho doan nghiệp. Còn làm sao mà bạn liên hệ với doanh thu để làm gì? Bạn nói...
 15. R

  Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"?

  Ðề: Các khoản phải thu giảm nghĩa là:"......"? Bạn nên hỏi cụ thể hơn. Chứ bạn hỏi như thế thì mình chỉ có thể trả lời như sau: Các khoản phải thu là các khoản như 131, 138 Các khoản phải thu giảm tức là giảm 131, 138: Ghi Có 131, 138 Bạn hỏi cụ thể hơn nhé!
 16. R

  Chi phí hoa hồng

  Ðề: Chi phí hoa hồng Ở đây bạn hỏi về chi phí hoa hồng có hợp lý hợp lệ hay không chứ gì? Chi phí hoa hồng có hợp lý hợp lệ thì phải có chứng từ hợp lý hợp lệ. (Ví dụ: Hóa đơn tiền hoa hồng bên nhà phân phối ghi cho công ty) Còn việc trả tiền mà lấy tên của nhân viên công ty thì chỉ...
 17. R

  hoá đơn đầu vào chưa thanh toán

  Ðề: thuế GTGT Bạn nói như thế là chưa đúng rồi! Phần bạn thanh toán bằng tiền mặt thì sẽ không được khấu trừ. Còn phần bạn thanh toán băng tiền gửi thì sẽ được khấu trừ. Nên bạn hãy cứ kê khai và loại phần thuế tương ứng không được khấu trừ ra. Không nên đưa hết vào chi phí.
 18. R

  lãi tiền gửi ngân hàng có chịu thuế GTGT

  Ðề: lãi tiền gửi ngân hàng có chịu thuế GTGT 1. Lãi tiền gửi không chịu thuế GTGT (Vì đây không phải là hoạt động phát sinh Giá trị gia tăng) 2. Việc tiền tồn quỹ nhỏ hay lớn là việc của Thủ quỹ. Còn hạch toán là việc của Kế toán. Còn việc xảy ra chênh lệch giữa Sổ quỹ và Sổ chi tiết...
 19. R

  chuyển tiền từ tài khoản cá nhân

  Ðề: chuyển tiền từ tài khoản cá nhân Theo mình: 1. Chuyển tiền từ tài khoản cá nhân để mua hàng thì bạn định khoản như sau: Nợ Tk 156 (hàng hóa) Nợ TK 133 (nếu có) Có TK 311 (nếu có hợp đồng vay) Có TK 3388 (Nếu là vay tạm thời - Nhưng vẫn...
 20. R

  Giúp em phân loại 3 chứng từ này với?

  Ðề: Giúp em phân loại 3 chứng từ này với? 2 cái trên là đúng rồi. Nhưng cái Bảng phân bổ tiền lương tại sao lại là chứng từ thực hiện được? Vì Bảng phân bổ tiền lương chỉ là thủ tục để phân loại Chi phí tiền lương vào các chi phí: chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung, chi phí bán hàng...
Top