Kết quả tìm kiếm

 1. xuanthanh

  Làm sao cho số thứ tự nó liên tục

  Ðề: Làm sao cho số thứ tự nó liên tục cái textbox đó bạn tạo ở vùng Detai của Report Xem File của bạn kèm theo
 2. xuanthanh

  Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in

  Ðề: Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in Muốn cho nó không nhìn thấy khi in thì format ô đó thành chữ màu trắng, dẽ mà. Còn khi nhấn Alt+F11 mà không thấy gì thì phải xem lại các bước từ 1 đến 3 và nhớ cho macro hoạt động nhé Nếu không được nữa thì gửi file lên Thân
 3. xuanthanh

  chuyển dữ liệu từ sheet nguồn sang sheet đích có điều kiện

  Ðề: chuyển dữ liệu từ sheet nguồn sang sheet đích có điều kiện Bạn gửi file lên tôi giúp hoặc gửi vào hộp mail của tôi nếu không gửi lên diễn đàn được Email : bachdanggiang_2006@yahoo.com Thân
 4. xuanthanh

  Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in

  Ðề: Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in Sửa lại đoạn code đó như thế này cho chủ động(Muốn sửa thì nhấn Alt+F11) Sub InHD() Dim nStart As Integer Dim nEnd As Integer Dim Ws As Worksheet Set Ws = Worksheets("Sheet1") nStart = Ws.Range("A1").Value nEnd...
 5. xuanthanh

  Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng

  Ðề: Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng Xin lỗi vì xem không kỹ
 6. xuanthanh

  Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in

  Ðề: Làm Số hợp đồng tự động nhảy sau mỗi lần in 1/ Mở File Excel cần in, nhấn Alt+F11, trong cửa sổ hiện ra, vào menu Insert/Modun và chép đoạn code này vào Sub InHD() Dim STT As Integer Dim Ws As Worksheet Set Ws = Worksheets("Sheet1") STT = 10 For i = 1 To STT...
 7. xuanthanh

  Làm sao cho số thứ tự nó liên tục

  Ðề: Làm sao cho số thứ tự nó liên tục Nếu chèn txtTong vào Pege Header thì làm như của chip. Nếu chèn ở Report Header thì được đấy
 8. xuanthanh

  Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng

  Ðề: Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng 1/ Đã chọn nguyên cả table làm dữ liệu nguồn nên chọn 4 cột như tôi đã làm. Nếu dùng query làm dữ liệu nguồn cho combo thì làm như bạn đã nói 2/ Bạn xem lại cái gạch đỏ ý. Dùng Lostforcus không đúng đâu Thân
 9. xuanthanh

  Trong Form có số liệu Thành Tiền mà sang Report bằng không?

  Ðề: Trong Form có số liệu Thành Tiền mà sang Report bằng không? Do bạn làm sai trong khi thiết kế form nên không hiện số tiền được. Bạn xem lại cách nạp tiền vào bet365_bet365 việt nam_Cách mở bet365 tại Việt Nam viết của tôi ở topic này. Lý do trong form textbox ThanhTien không có Control Source ==> không ghi vào Table ==> không có số liệu nguồn...
 10. xuanthanh

  Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng

  Ðề: Sử dụng hàm Dlookup tra Đơn giá từ bảng 1/ Bạn sử dụng sai cú pháp hàm Dllokup 2/ Nên sử dụng hết tính năng của combobox mahang trong trường hợp này - Column Count=4 - Column Widths =0.9";0";0";1.1" - List Width=2" 3/ Bắt sự kiện AfterUpdate của combo mahang...
 11. xuanthanh

  Làm thế nào cho report chạy theo thứ tự như table

  Ðề: Làm thế nào cho report chạy theo thứ tự như table Trong RecordSource của report đặt trường khóa chính của nó là Acending
 12. xuanthanh

  Xây dựng CSDL in hóa đơn thanh toán tiền bắt đầu như thế nào?

  Ðề: Xây dựng CSDL in hóa đơn thanh toán tiền bắt đầu như thế nào? Thêm một trường ThanhToan kiểu Yes/No. Khi khách thanh toán thì Yes, ngược lại là No, Căn cứ vào cái trường này, bàn nào chưa thanh toán thì cho lệnh in và chuyển ngược về No để tiếp tục lần khác
 13. xuanthanh

  Đăng nhập sai 5 lần chờ 15 phút

  Ðề: Đăng nhập sai 5 lần chờ 15 phút To haquocquan Bạn xem trước ở đây nhé. Có gì chưa rõ ta thảo luận tiếp http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=615 Thân
 14. xuanthanh

  Requery đối tượng trong Subform

  Ðề: Requery đối tượng trong Subform Không hình dung nổi file của bạn. Bạn gửi cái Demo của bạn lên sẽ có người giúp Thân
Top