Kết quả tìm kiếm

 1. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Như vậy là chứng từ gốc bạn đã bị mất. Trường hợp này bạn nên liên hệ trực tiếp với FAST để các bạn ấy kiểm tra lại dữ liệu và hỗ trợ nhé.
 2. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Đúng là không khai báo để ẩn / hiện trường này được. Nhưng hoàn toàn có thể sửa source nguồn để lấy trường này ra (rất nhanh). Bạn liên hệ lại với FAST và yêu cầu là bổ sung trường User_id trong "Bảng kê chứng từ" tại phân hệ "Kế toán tổng hợp => Tra cứu số liệu => => B. kê chứng từ". Không rõ...
 3. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Cái này bạn liện hệ trực tiếp với FAST để được xử lý cho nhanh nhé.
 4. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn vào chức năng điều chỉnh khấu hao để thực hiện nhé.
 5. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn chuyển lại số dư năm 2018 là số cuối 2018 sẽ = số đầu năm 2019. Việc có 2 số khác nhau có thể à do ai đó đã cập nhật lại số dư đầu năm 2019 mà k sử dụng tính năng kết chuyển số dư sang năm sau.
 6. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Vẫn xài bình thường mà bạn. Nếu vẫn không được, bạn liên hệ trực tiếp với FAST theo các kênh ở link sau nhé: http://faonline.vn/#hotro
 7. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Vì khi bạn xuất chưa có giá xuất. Muốn có giá xuất thì cuối tháng bạn chạy tính giá theo phương pháp NTXT để chương trình tự động áp giá lại các phiếu xuất trong kỳ. Khi đó xem TH NXT sẽ thấy số dư thay đổi.
 8. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Em dùng bản FAST gì (phiên bản nào)? Nếu có thế em chụp cái màn hình lúc báo lỗi lên đây nhé.
 9. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Cái này không hướng dẫn để bạn tự xử lý được. Bạn liên hệ trực tiếp với Phòng CSKH của FAST để được hỗ trợ kịp thời nhé.
 10. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Với vật tư tính giá theo phương pháp NTXT có menu riêng để cập nhật tồn kho đầu kỳ bạn nhé. Bạn kiểm tra kỹ lại giúp.
 11. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Lỗi này là do bạn tạo shortcut sai đường dẫn. Bạn tạo lại shortcut theo đúng các máy đang chạy bình thường là được.
 12. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn chụp cái màn hình báo lỗi nhé. Nếu được bạn ghi rõ giúp bạn thực hiện chức năng gì, ở menu nào, thao tác ra sao thì càng tốt.
 13. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Vậy thì phải xem trực tiếp mới biết được. Bạn liên hệ với VP của FAST khu vực gần nhất để các bạn ấy hỗ trợ trực tiếp qua team nhé.
 14. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn kiểm tra kỹ xem còn phát sinh ở chỗ nào không? Số đầu kỳ, số dư theo hóa đơn,...
 15. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn xóa kết quả của các bút toàn kết chuyển nhé, sau đó chạy lại bút toán kết chuyển. Nếu thiếu hoặc có bút toán nào sai thì sau khi xóa kết quả kết chuyển, bạn thực hiện thêm mới hoặc sửa lại khai báo các bút toán kết chuyển rồi chạy lại kết chuyển tự động.
 16. luckyhope

  Khai báo tài khoản công nợ trên Fast

  Bạn theo đường link sau nhé: http://www.bongcotdan.com/threads/tra-loi-cac-thac-mac-lien-quan-den-san-pham-fast-accounting.122294/page-78#post-1237413 Có gì cần hỏi đáp bạn nêu rõ phiên bản đang dùng vào hỏi đáp luôn trong đó nhé.
 17. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Bạn vào phần khai báo các tham số tùy chọn, sau đó tìm đến dòng danh sách các tài khoản công nợ và thực hiện thêm tài khoản 3412 vào. Làm xong bước này mới làm bước như bạn đã thực hiện.
 18. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Vụ này bạn nên liên hệ trực tiếp với VP FAST khu vực để xử lý cho nhanh và chuyên nghiệp. Mình chẩn đoán nhanh có thể là do mạng, đường truyền kết nối tới máy chủ của bạn đang có vấn đề.
 19. luckyhope

  Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

  Giờ này mà bạn còn dùng bản 2006.f à? Lỗi table has no index order set là do bảng dữ liệu bị mất index. Bạn backup dữ liệu lại, sau đó chạy chức năng bảo trì số liệu xem sao nhé.
Top